Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-200 2018-08-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. TS-200

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu bei Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 4.1-4.2 papunkčiais ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. rugpjūčio 1 d. Audito išvadą Nr. IŠ-2 „Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę iki 500 tūkst. Eur paskolą investicijų projektams finansuoti“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.     Imti ilgalaikę dešimties metų laikotarpiui iki 500 tūkst. Eur paskolą „Utenos vaikų

lopšelio – darželio „Pasaka“ pastato energetinio efektyvumo didinimas ir modernizavimas“ bei „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ modernizavimas“ investiciniams projektams finansuoti.

2.    Garantuoti paskolos grąžinimą iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3.    Įgalioti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių Joną Slapšinską

pasirašyti ilgalaikės paskolos sutartį su laimėtoju.

4.    Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas

 

______________

 

Į pradžią