Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-278 2017-11-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UTENOS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. TS-278

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, 34 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos darnaus judumo mieste plano komisijos posėdžio 2017 m. rugsėjo 8 d. protokolą Nr. 8-58, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos miesto darnaus judumo planą (pridedama).

2.    Paskelbti šį sprendimą Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.    Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią