Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-206 2019-02-20
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. aį – 409 „dėl antano miškinio literatūrinei premijai gauti pateiktų kūrinių vertinimo komisijos sudarymo ir kūrinių vertinimo“ pakeitimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BALANDŽIO 25 D. ĮSAKYMO NR. AĮ–409 „DĖL ANTANO MIŠKINIO LITERATŪRINEI PREMIJAI GAUTI PATEIKTŲ KŪRINIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KŪRINIŲ VERTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. AĮ-206

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Utenos Antano Miškinio literatūrinei premijai gauti pateiktų kūrinių vertinimo komisijos 2018 m. gegužės 29 d. protokolą Nr.1:

1.  Pakeičiu Antano Miškinio literatūrinei premijai gauti pateiktų kūrinių vertinimo nuostatų, patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. AĮ-409 „Dėl Antano Miškinio literatūrinei premijai gauti pateiktų kūrinių vertinimo komisijos sudarymo ir kūrinių vertinimo“ (2014 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. AĮ-1028), 4 punktą ir jį išdėstautaip:

„4.Premijos dydis – 3000 eurų“.

2.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Jonas Slapšinskas

______________

 

Į pradžią