Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-312 2019-03-27
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų organizavimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS komisijos SUDARYMO IR BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS DARBŲ ORGANIZAVIMO

 

2019 m. kovo 27 d. Nr. AĮ-312

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2, 15,  17 punktais ir atsižvelgdamas į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. kovo 8 d. raštą Nr. (3.13)-SD-328 „Dėl atstovo delegavimo į būsto pritaikymo neįgaliesiems komisiją“:

1.    Sudarau Utenos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) būsto pritaikymo neįgaliesiems komisiją (toliau – komisija):

1.1.   Komisijos pirmininkė – Inga Šakalienė, savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja;

1.2.   Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Rima Lukoševičienė, savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja

1.3.   Komisijos nariai:

1.3.1.      Vytautas Leika, savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;

1.3.2.      Nijolė Gaivenienė, Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė (suderinta);

1.3.3.      Danutė Inčirauskienė, Utenos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja;

1.3.4.      Regina Skomskienė, savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.3.5.      Rasa Audickienė, savivaldybės administracijos Daugailių seniūnijos socialinio darbo specialistė, komisijos darbe dalyvauja svarstant būsto pritaikymą Daugailių seniūnijos teritorijos gyventojams

1.3.6.      Danutė Burokienė, savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos socialinio darbo specialistė, komisijos darbe dalyvauja svarstant būsto pritaikymą Kuktiškių seniūnijos teritorijos gyventojams;

1.3.7.      Aušra Draukšienė, savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnijos socialinio darbo specialistė, komisijos darbe dalyvauja svarstant būsto pritaikymą Saldutiškio seniūnijos teritorijos gyventojams;

1.3.8.      Inga Motiejūnienė, savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos socialinio darbo specialistė, komisijos darbe dalyvauja svarstant būsto pritaikymą Tauragnų seniūnijos teritorijos gyventojams;

1.3.9.      Rima Petrošienė, savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos socialinio darbo specialistė, komisijos darbe dalyvauja svarstant būsto pritaikymą Utenos seniūnijos teritorijos gyventojams;

1.3.10.      Marius Puodžiūnas, savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos socialinio darbo specialistas, komisijos darbe dalyvauja svarstant būsto pritaikymą Leliūnų seniūnijos teritorijos gyventojams;

1.3.11.      Agnė Veteikytė, savivaldybės administracijos Vyžuonų ir Užpalių seniūnijų socialinio darbo specialistė, komisijos darbe dalyvauja svarstant būstų pritaikymą Vyžuonų ir Užpalių seniūnijų teritorijos gyventojams;

1.3.12.      Marijana Vilkauskienė, savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnijos socialinio darbo specialistė, komisijos darbe dalyvauja svarstant būsto pritaikymą Sudeikių seniūnijos teritorijos gyventojams.

2.    Skiriu savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistą Vytautą Leiką atsakingu už statybos darbų projektų parengimą, preliminarių būstų pritaikymo neįgaliesiems darbų aprašų ir išlaidų sąmatų sudarymą.

3.    Neteko galios.

2020 m. gegužės 25 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-541 redakcija  

 

4.    Nustatau Prašymų pritaikyti būstą neįgaliesiems priėmimo terminą - nuo kiekvienų metų sausio 1 d. iki spalio 15 d.

5.    Pripažįstu netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. AĮ-301 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

6.    Nurodau, kad šis sprendimas turi būti skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt

7.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Jonas Slapšinskas

______________

 

Į pradžią