Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-118 2019-04-25
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 25 d. Nr. TS-118

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 37 punktu, 15 straipsnio 5­, 6, 7 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 39-40, 43 punktais ir atsižvelgdama į Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų pavyzdinius nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1123 „Dėl Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės mero 2019 m. balandžio 17 d. potvarkį Nr. MP-16 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pirmininko kandidatūros teikimo“, Utenos apskrities vyrų krizių centro 2019 m. balandžio 17 d. raštą Nr. S-20 „Dėl atstovo į neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją skyrimo“, VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. balandžio 17 d. raštą Nr. 1.31-SD-297 „Dėl informacijos pateikimo“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Sudaryti Utenos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją (toliau – Komisija) Utenos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui šios sudėties:

1.1.       Kristina Andrulienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (suderinta);

1.2.       D. D., Utenos apskrities vyrų krizių centro atstovė (suderinta);

1.3.       Aušra Draukšienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnijos socialinio darbo specialistė (suderinta);

1.4.       Jolanta Kraujalienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus socialinių išmokų specialistė (suderinta);

1.5.       S. S., VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja psichiatrė (suderinta).

2.    Skirti Komisijos narę Kristiną Andrulienę Komisijos pirmininke.

3.    Pavesti Komisijos narei Jolantai Kraujalienei atlikti Komisijos pirmininko funkcijas, Komisijos pirmininkui negalint dalyvauti Komisijos darbe.

4.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatus (pridedama).

5.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas

______________

 

Dokumento priedai:
TS-118 - Dėl Utenos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią