Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-132 2019-05-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. TS-132

Utena

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1, 4, 6, 61 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 39, 40, 45 punktais ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės 21 d. potvarkį Nr. MP-25 „Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko kandidatūros teikimo“, Utenos miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. gegužės 22 d. protokolo Nr.1 išrašą, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatus (pridedama).

2.             Sudaryti Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisiją Utenos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui iš 5 narių:

2.1.       Dovydas Datenis, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistas (suderinta);

2.2.       Vytautas Kazela, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;

2.3.       Raimundas Kelevišius, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;

2.4.       Vida Maišėnienė, Utenos miesto seniūnijos Grybelių seniūnaitijos seniūnaitė;

2.5.       Edgaras Skardžius, Utenos miesto seniūnijos Joneliškio seniūnaitijos seniūnaitis.

3.        Skirti Raimundą Kelevišių Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininku.

4.        Skirti Vytautą Kazelą Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju.

5.        Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Alvydas Katinas

______________

 

 

Dokumento priedai:
TS-132 - Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią