Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-214 2019-08-29
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-76 „DĖL UTENOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE, MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019-2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. TS-214

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą, bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą, bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3 punktu ir atsižvelgdama į Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklų direktorių raštus dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2019-2020 mokslo  metams, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. TS-76 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metams nustatymo“:

1.1.  Pakeisti 1 priedą „Utenos miesto bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičius kiekviename sraute ir mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute“ ir jį išdėstyti nauja redakcija;

1.2.  Pakeisti 2 priedą „Utenos rajono kaimų bendrojo ugdymo mokyklų, Utenos miesto bendrojo ugdymo mokyklų skyrių klasių skaičius kiekviename sraute ir mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute“ ir jį išdėstyti nauja redakcija;

1.3.  Pakeisti 3 priedą „Mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Utenos rajone“ ir jį išdėstyti nauja redakcija.

2.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

                      


Utenos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-79

(2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-214 redakcija)

                                                                                                                                                         1 priedas

 

UTENOS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ SKAIČIUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE

Eil.

Nr.

Švietimo įstaiga

Pradinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo programa

Klasių

skaičius

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gimnazijos klasėse

Mokinių

skaičius

I

II

III

IV

1.

Utenos mokykla- vaikų darželis „Varpelis“

1

24

1

24

1

19

1

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

90

2.

Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“

1

24

1

24

1

22

1

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

95

 

3.

 

Utenos Aukštakalnio

pradinė mokykla

3

62

3

73

3

70

3

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

277

 

4.

Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija

1

13

1

23

1

16

1

24

1

30

 

1

30

1

30

1

28

 

 

 

 

 

 

 

 

8

194

5.

Utenos Aukštakalnio progimnazija

„Žiburio“ skyrius

 

6

165

 

6

160

 

6

155

 

5

132

 

 

 

 

 

 

 

 

33

839

3

58

2

48

2

52

3

69

6.

Utenos Krašuonos progimnazija

 

2

48

2

47

2

48

2

46

3

73

3

65

2

49

 

3

74

 

 

 

 

 

 

 

 

19

450

Eil.

Nr.

Švietimo įstaiga

Pradinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo programa

Klasių

skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gimnazijos klasėse

Mokinių

skaičius

I

II

III

IV

7.

Utenos Vyturių progimnazija

 2

39

 

2

46

2

31

2

44

2

47

2

49

2

46

2

32

 

 

 

 

 

 

 

 

16

334

 

8.

Utenos Dauniškio

gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

90

 

 

3

90

 

3

90

 

4

120

 

13

390

9.

Utenos „Saulės“ gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

66

3

89

3

69

2

52

11

276

10.

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

90

3

91

3

91

4

118

13

390

Iš viso klasių:

13

12

12

13

12

12

11

11

 

 

 

 

9

9

9

10

133

 

Iš viso mokinių:

268

285

258

303

315

304

280

266

 

 

 

 

246

270

250

290

3335

 

 

11.

Utenos specialioji  mokykla – daugiafunkcis centras

 

3, 5, 6, 7, 8, 10 specialioji jungtinė klasė (1, 2, 1, 1, 1, 1) 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

30

2, 5, 7 jungtinė lavinamoji klasė (1, 1, 6) 8

1, 3, 6, 8, 9 jungtinė lavinamoji klasė (1, 1, 2, 2, 2) 8

4, 7, 10 jungtinė lavinamoji klasė ir socialinių įgūdžių klasė I, II, III metai (1, 1, 1, 1, 1, 2 ) 7

 

                ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-79

(2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-214 redakcija)

                                                                                                                                                       2 priedas

 

UTENOS RAJONO KAIMŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, UTENOS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SKYRIŲ KLASIŲ SKAIČIUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE

 

 

 

Eil.

Nr.

Švietimo įstaiga

Pradinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo programa

 

Klasių

skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gimnazijos klasėse

Mokinių skaičius

I

II

III

IV

1.

 

Utenos r. Užpalių gimnazija

 

1

11

 

1

10

1

12

1

12

1

11

1

13

7-8 jungtinė klasė (15, 2) 17

 

 

 

 

1

13

 

1

12

1

12

1

12

11 (10 +1*)

135

2.

Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla

1-4 jungtinė klasė (9, 2) 11

2-3 jungtinė klasė (6, 6) 12

1

10

6-7 jungtinė klasė (5, 7) 12

1

9

1

8

 

 

 

 

 

 

 

6 (3+3 *)

62

3.

Utenos r. Saldutiškio pagrindinė mokykla

1-2 jungtinė klasė (6, 4) 10

3 klasė -11

4 klasė - 9

 

5-6 jungtinė klasė (8, 6) 14

 

7-8 jungtinė klasė

(6, 7) 13

1

9

1

11

 

 

 

 

 

 

7 (4+3*)

77

4.

Utenos r. Užpalių gimnazijos  Vyžuonų skyrius

1-4 jungtinė klasė (4, 3, 2,  5) 14

 

6-7 jungtinė klasė (5, 10) 15

1

10

1

8

1

11

 

 

 

 

 

 

5 (3+2*)

58

           

 

Eil.

Nr.

Švietimo įstaiga

Pradinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo programa

Klasių

skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gimnazijos klasėse

Mokinių

skaičius

I

II

III

IV

5.

 

Utenos Krašuonos progimnazijos

Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyrius

 

1, 2, 3, 4 jungtinė klasė (4, 2, 3, 3) 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1*

12

 

 

 

6.

 

Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos Antalgės skyrius

 

 1, 3, 4 jungtinė klasė

(6, 4, 3) 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1*

      13

 

 

 

Iš viso klasių:

 

 

 

 

6

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

31 (20 +

11*)

 

48

 

Iš viso mokinių:

 

 

40

 

25

 

38

 

34

 

29

 

29

 

38

 

28

 

25

 

22

 

 

 

13

 

 

12

 

12

 

12

 

357

 

*Jungtinės klasės

 

_________________________        

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-79

(2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-214 redakcija)

3 priedas

 

MOKINIŲ, UGDOMŲ  PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIUS UTENOS RAJONE

 

Eil.

Nr.

Švietimo įstaiga

Mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius 

Priešmokyklinio  ugdymo

grupių skaičius

Ugdymo organizavimo modelis*

 

1.

Utenos vaikų lopšelis - darželis „Pasaka“

40

2

II

2.

Utenos vaikų lopšelis - darželis „Voveraitė“

20

1

II

3

1

III

3.

Utenos vaikų lopšelis - darželis „Želmenėlis“

 

40

2

II

4.

Utenos mokykla - vaikų darželis „Eglutė“

              20

1

II

6

1

III

5.

Utenos vaikų lopšelis - darželis „Gandrelis“

20

1

II

5

1

III

6.

Utenos vaikų lopšelis - darželis „Saulutė“

32

2

II

7.

Utenos vaikų lopšelis - darželis „Šaltinėlis“

 

39

2

II

8.

Utenos mokykla - vaikų darželis „Varpelis“

38

2

II

9.

Utenos r. Užpalių gimnazija

 

7

1

III

 

 

 

Eil.

Nr.

Švietimo įstaiga

Mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius

Priešmokyklinio  ugdymo

grupių skaičius

Ugdymo organizavimo modelis*

 

 

 

 

 

10.

Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla

2

 

1

III

 

 

11.

Utenos r. Saldutiškio pagrindinė mokykla

2

 

1

III

 

 

12.

Utenos r. Užpalių  gimnazijos Vyžuonų skyrius

1

 

1

III

 

 

13.

Utenos Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyrius

4

 

I

III

 

 

14.

Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos Antalgės skyrius

4

1

III

 

 

15.

Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos Pakalnių  skyrius

1

1

III

 

 

16.

Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras

 

1

1

III

 

 

17.

Utenos Krašuonos progimnazijos Kuktiškių skyrius

3

 

I

III

 

 

* Ugdymo organizavimo modelis

I modelis - priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė 4 val. per dieną.

II modelis - priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė iki 10.30 val. per dieną.

III modelis - mišraus amžiaus vaikų ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdomi ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Veiklos trukmė iki 10.30 val.

per dieną.

_________________

 

 

 

Į pradžią