Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-213 2019-08-29
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl komisijos Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo planui parengti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMISIJOS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO PLANUI PARENGTI SUDARYMO IR JOS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. TS-213

Utena

 

               Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-169 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 40, 43 punktais ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės mero 2019 m. rugpjūčio 19 d. potvarkį Nr. MP-47 ,,Dėl komisijos Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo planui parengti pirmininko kandidatūros teikimo“, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Utenos susivienijimo pirmininkės Laimutės Jasiūnienės 2019 m. rugpjūčio 9 d. raštą ,,Dėl dalyvavimo komisijos veikloje“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Komisijos Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo planui parengti nuostatus (pridedama).

2.    Sudaryti Utenos rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui komisiją Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo planui parengti (toliau – Komisija):

2.1.Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė (suderinta);

2.2.   Laimutė Jasiūnienė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Utenos susivienijimo pirmininkė (suderinta);

2.3.   Romualdas Kraulišas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas (suderinta);

2.4.   Vida Musteikienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistė (suderinta);

2.5.   Zita Ringelevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

2.6.   Asta Skeirienė, Utenos Dauniškio gimnazijos direktorė (suderinta) ;

2.7.   Arūnas Telksnys, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistas (suderinta);

2.8.   Asta Vainiūtė-Misiukevičė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė (suderinta);

2.9.   Raimundas Čepukas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;

2.10.   Raimundas Kelevišius, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;

2.11.   Sigitas Mecelica, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;

2.12.   Daiva Pečionė, Utenos rajono savivaldybės tarybos narė.

3.    Skirti Komisijos pirmininke komisijos narę Zitą Ringelevičienę, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją.

4.    Skirti Komisijos pirmininko pavaduotoju komisijos narį Romualdą Kraulišą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėją.

5.    Skirti Komisijos sekretore Jolitą Lubienę, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistę (suderinta), jai negalint eiti Komisijos sekretorės pareigų - Virginiją Vaitiekienę, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo  reikalų skyriaus vyr. specialistę (suderinta).

6.    Pavesti Komisijai iki 2019 m. lapkričio 30 d. parengti Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo plano projektą.

7.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

8.    Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas

______________

 

 

Dokumento priedai:
TS-213 - Dėl komisijos Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo planui parengti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią