Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-8 2020-01-29
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO  SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 29 d. Nr. TS-8

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 3 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-130 „Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-255 redakcija), 42 punktu ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2018-2024 metams, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64 „Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2.   Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

______________

 

 

Dokumento priedai:
TS-8 - Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią