Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-56 2019-03-28
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. TS-56

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 4.1-4.2 papunkčiais ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. kovo 19 d. Audito išvadą Nr. IŠ-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę dešimties metų laikotarpiui iki 538 tūkst. Eur paskolą paimtoms paskoloms grąžint“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Imti ilgalaikę dešimties metų laikotarpiui 538 tūkst. Eur paskolą ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti – paimtoms paskoloms grąžinti.

2.    Garantuoti paskolų grąžinimą iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3.    Įgalioti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių, jam nesant administracijos direktoriaus pavaduotoją, pasirašyti ilgalaikės paskolos sutartį su paskolos davėju.

4.    Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią