Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TS-38 2020-02-27
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo

                                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                                            Utenos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                            2020 m. vasario   d. sprendimu Nr. TS-

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Posėdžių laikas

 

Klausimai, numatomi svarstyti Utenos rajono

savivaldybės

tarybos posėdžiuose

Informacijos, numatomos teikti Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetams ir frakcijoms

Klausimai, numatomi svarstyti Utenos rajono savivaldybės tarybos

komitetų posėdžiuose

Atsakingi už sprendimų projektų parengimą skyriai

ir įgyvendinimą kontroliuojantys komitetai, frakcijos

Kovo mėn.

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo

 

 

 

 

Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų pakeitimo

 

Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo

 

Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų plano 2020 m. patvirtinimo

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatų pakeitimo

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių ir metų mokytojų skatinimo aprašo patvirtinimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių viešo svarstymo

 

Informacija apie numatomus statyti visuomenei svarbius statinius Utenos mieste ir rajone

 

Informacija apie Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymo prioritetų nustatymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita

 

Utenos rajono eismo saugumo komisijos 2019 metų veiklos ataskaita

 

 

 

Informacija apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą

 

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius; Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas

 

 

 

 

 

 

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolės ir audito tarnyba

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

 

Kultūros skyrius

 

 

Kultūros skyrius

 

 

 

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

 

 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

 

 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

 

 

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija;

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas; Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

 

 

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

 

 

 

 

Kontrolės komitetas;

Kontrolės ir audito tarnyba

 

 

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas; Utenos miesto seniūnija

 

 

 

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

 

 


Balandžio mėn.

 

Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės, išskyrus švietimo ugdymo įstaigas, viešųjų ir biudžetinių įstaigų pertvarkos plano patvirtinimo

 

Dėl pritarimo projektui „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

 

Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

 

Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo pakeitimo

 

 

Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 m. veiklos ataskaitai

 

Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus“ visuotiniame dalininkų susirinkime

 

Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime

 

Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime

 

Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

 

Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

 

Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

 

Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

 

 

Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių, numatant galimybę sudaryti palankias sąlygas nekilnojamojo turto vystytojams, investuojantiems į daugiabučių namų statybą, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Naujagimio kraitelis, „Laimės“ kortelė, finansinė paskata jaunai šeimai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl informacijos apie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymą ir prioritetų nustatymą

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės kapinių plėtros bei tvarkymo perspektyvų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl UAB „Utenos autobusų parkas” vykdomų keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų optimizavimo

 

Informacija apie Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūrą ir jų finansavimą bei gyvenviečių gatvių apšvietimą 2020 metais

Informacija apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: pastatų, patalpų ir jų dalių, bei žemės po pastatais valdymo efektyvumo veiklos audito rezultatus

 

Dėl galimybės Utenos mieste statyti daugiabučius namus

 

Utenos rajono savivaldybės meras

 

 

 

Socialdemokratų ir Darbo partijų frakcija; Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“; Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

 

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

 

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

 

 

 

 

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

 

 

 

 

 

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

 

 

 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

 

 

 

 

Etikos komisija

 

 

 

 

Turto valdymo skyrius

 

 

 

 

Turto valdymo skyrius

 

 

 

 

Turto valdymo skyrius

 

 

 

 

 

Turto valdymo skyrius

 

 

 

 

Turto valdymo skyrius

 

 

 

 

 

Turto valdymo skyrius

 

 

 

 

Turto valdymo skyrius

 

 

 

 

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Socialdemokratų ir Darbo partijų frakcija; Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas; Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialdemokratų ir Darbo partijų frakcija; Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“; Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas; Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius; Turto valdymo skyrius

 

 

 

 

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija;

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija;

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas;

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

 

 

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

 

Kontrolės ir audito tarnyba; Kontrolės komitetas

 

 

 

 

 

 

 

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

 

Gegužės mėn.

 

Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai

 

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2021 m.

 

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 m.

 

Dėl neapmokestinamų žemės mokesčio dydžių nustatymo 2020 m.

 

 

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 m. programos tvirtinimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą viešuosiuose aukcionuose

 

Informacija apie numatomus statyti visuomenei svarbius statinius Utenos mieste ir rajone

 

Dėl informacijos apie Lietuvos partizano A. Kraujelio atminimo įamžinimą

 

Informacija apie savivaldybei

pavaldžių uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų pasikeitimus, vykdomą veiklą ir priimtus sprendimus

 

Informacija apie projektinį sportinės veiklos finansavimą bei ateities perspektyvas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl informacijos apie Utenos kraštotyros muziejaus veiklą

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

 

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

Finansų skyrius

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

 

 

 

 

 

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

 

 

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija;

Kultūros skyrius

 

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Kontrolės komitetas; Turto valdymo skyrius

 

 

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“; Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas; Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas; Kultūros skyrius

Birželio

mėn.

Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2021 metams nustatymo

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl informacijos apie Utenos mieste vykdomus daugiabučių namų renovacijos projektus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą savižudybių prevencijos srityje

 

 

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos analizės ir ilgalaikės strategijos formavimo

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

 

 

 

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas; Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

 

 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas; Kultūros skyrius

 


Rugpjūčio

mėn.

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

 

Dėl pritarimo projektui „Utenos miesto darnaus judumo plano priemonių diegimas“

 

Dėl savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

 

Dėl Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2020-2023 metais programos patvirtinimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl informacijos apie Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybių studijos rengimą

 

Informacija apie Utenos rajono savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų, įmonių naudojamas lėšas viešos informacijos sklaidai 2020 m. einamuoju laikotarpiu

 

Informacija apie Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose besimokančių mokinių pasiekimų rezultatus ir įgyvendinamas priemones jiems gerinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl informacijos apie Kontrolės ir audito tarnybos atliktus auditus

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

 

 

 

Socialdemokratų ir Darbo partijų frakcija; Strateginio planavimo ir investicijų skyrius; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Atstovas ryšiams su visuomene

 

 

 

 

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

 

 

 

 

Kontrolės komitetas; Kontrolės ir audito tarnyba


Rugsėjo mėn.

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie Utenos kultūros centro, Utenos kraštotyros muziejaus ir Meno mokyklos vykdytus projektus (2019-2020 m.) bei jų metu įsisavintas lėšas ir jų panaudojimą

 

Informacija apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei jos funkcijoms vykdyti nereikalingo nekilnojamojo turto ir žemės sklypų panaudojimą (įveiklinimą)

 

 

Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo  programos 2020 m. įgyvendinimo ir programos tobulinimo galimybių

 

Informacija apie numatomus statyti visuomenei svarbius statinius Utenos mieste ir rajone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio audito rezultatus

 

Informacija apie Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktus 2019-2020 m. auditus ir jų rezultatus

 

Informacija apie dantų protezavimo paslaugų kompensavimą Utenos rajono gyventojams

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Kultūros skyrius;

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

 

 

 

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Turto valdymo skyrius; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius;

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

 

 

 

Socialdemokratų ir Darbo partijų frakcija; Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas; Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

 

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Kontrolės komitetas;

Kontrolės ir audito tarnyba

 

 

 

 

 

Kontrolės komitetas;

Centralizuotas vidaus audito skyrius

 

 

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas; Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

 

 


Spalio mėn.

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo ,,Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus savivaldybės biudžetinėse įstaigose tikslinimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie Utenos pramonės parko esamą situaciją ir kūrimosi eigą

 

 

 

 

 

Informacija apie Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. vykdytus viešuosius pirkimus

 

 

 

 

Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių būklę ir remontą

 

 

Dėl informacijos apie 2019-2020 m. Utenos mieste ir seniūnijose sutvarkytas gatves, daugiabučių namų kiemus, šaligatvius, įrengtas vaikų žaidimų aikšteles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie VšĮ Utenos ligoninės teikiamas būtinąsias paslaugas 2019-2020 m. ir priemones bei veiksmus joms užtikrinti

 

Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano projekto svarstymas

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija;

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas;

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas; Viešųjų pirkimų skyrius

 

 

 

 

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; Utenos miesto seniūnija; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

 

Kontrolės komitetas; Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

 

 

 

Kontrolės komitetas;

Kontrolės ir audito tarnyba

 


Lapkričio mėn.

Dėl Žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie savivaldybės biudžeto vykdymą ir įsiskolinimų būklę 2020 m. spalio 1 d.

 

Informacija apie Trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo rezultatus ir galimybes jį tobulinti

 

Informacija apie galimybę centralizuoti savivaldybei pavaldžių įstaigų atliekamus viešuosius pirkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie Utenos rajono savivaldybei pavaldžių uždarųjų akcinių bendrovių skirtą paramą 2019-2020 metais

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

 

 

 

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

Finansų skyrius;

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas

 

 

Socialdemokratų ir Darbo partijų frakcija; Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“; Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas

 

 

 

Frakcija „Kartu už Utenos kraštą“;

Viešųjų pirkimų skyrius;

Kontrolės komitetas

 

 

 

 

 

Kontrolės komitetas; Turto valdymo skyrius

 

Gruodžio mėn.

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitos patvirtinimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtrą ir rekonstravimo galimybes savivaldybės teritorijoje

 

Informacija apie numatomus statyti visuomenei svarbius statinius Utenos mieste ir rajone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos svarstymo

 

Dėl Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos svarstymo

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius; Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas

 

 

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas; Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

 

 

Kontrolės komitetas

 

 

 

Kontrolės komitetas

 

____________________

Į pradžią