Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-474 2020-05-04
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraščio pakeitimų patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ TVARKARAŠČIO PAKEITIMŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 4 d. Nr. AĮ-474

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 10, 24 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (2020 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 398 redakcija) ir atsižvelgdama į Mariaus Bučio individualios įmonės 2020 m. balandžio 30 d. prašymą Nr. (3.28)G-3158:

1.    Tvirtinu vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršruto Nr. MT4 „Aukštakalnis – Pramonės rajonas“ tvarkaraštį (pridedama).
2.  Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 5 d.
3. Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt.
4. Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                                Zita Ringelevičienė                              

pavaduojanti administracijos direktorių

______________

 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės  d. įsakymu Nr. AĮ-

.

 

VIETINIO (MIESTO) MARŠRUTAS Nr. MT 4

Aukštakalnis - Pramonės rajonas

 

Išvykimo laikas

Atstumas km

Sustojimo vietos

Atvykimo laikas

reis.

Nr.1

reis.

Nr.3

reis.

Nr.5

reis.

Nr.7

nuo

pradžios

tarp

punktų

pavadinimas

reis.

Nr.2

reis.

Nr.6

reis.

Nr.8

6.15

6.45

9.24

9.56

-

-

Aukštakalnis

6.44

 

9.54

10.26

6.17

6.47

9.26

9.58

0,6

0,6

Taikos

6.43

 

9.53

10.25

6.19

6.49

9.28

10.00

1,0

0,4

Ligoninė

6.42

 

9.52

10.24

6.20

6.50

9.29

10.01

1,6

0,6

Dauniškis

6.41

 

9.51

10.23

6.21

6.51

9.30

10.02

2,0

0,4

Kultūros centras

6.40

 

9.50

10.22

6.22

6.52

9.31

10.03

2,6

0,6

Dauniškio ežeras

6.39

 

9.49

10.21

6.24

6.54

9.33

10.05

3,2

0,6

Dariaus ir Girėno

6.37

 

9.47

10.19

6.25

6.55

9.34

10.06

3,6

0,4

Turgus

6.35

 

9.45

10.17

6.26

6.56

9.35

10.07

4,1

0,5

Norfa

6.34

 

9.44

10.16

-

-

-

-

-

-

Ermitažas

6.33

 

9.43

10.15

6.27

6.57

9.36

10.08

4,6

0,6

Utenos trikotažas

6.33

 

9.43

10.15

6.28

6.58

9.37

10.09

5,4

0,7

Mėsa

6.32

 

9.42

10.14

6.28

6.58

9.37

10.09

5,8

0,4

Utenos pienas

6.31

 

9.41

10.13

6.29

6.59

9.38

10.10

6,1

0,3

Pramonės rajonas

6.30

 

9.40

10.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETINIO (MIESTO) MARŠRUTAS Nr. MT 4 (tęsinys)

Aukštakalnis - Pramonės rajonas

 

Išvykimo laikas

Atstumas km

Sustojimo vietos

Atvykimo laikas

reis.

Nr.9

reis.

Nr.11

reis.

Nr.13

reis.

Nr.15

nuo

pra-

džios

tarp

punktų

pavadinimas

reis.

reis.

Nr.12

reis.

Nr.14

reis.

Nr.16

10.29

12.37

13.15

13.47

-

-

Aukštakalnis

 

13.11

13.44

14.15

10.31

12.29

13.17

13.49

0,6

0,6

Taikos

 

13.10

13.43

14.14

10.33

12.41

13.19

13.51

1,0

0,4

Ligoninė

 

13.09

13.42

14.13

10.34

12.42

13.20

13.52

1,6

0,6

Dauniškis

 

13.07

13.41

14.12

10.35

12.43

13.21

13.53

2,0

0,4

Kultūros centras

 

13.06

13.40

14.11

10.36

12.44

13.22

13.54

2,6

0,6

Dauniškio ežeras

 

13.05

13.39

14.10

10.38

12.46

13.24

13.56

3,2

0,6

Dariaus ir Girėno

 

13.03

13.37

14.08

10.39

12.47

13.25

13.57

3,6

0,4

Turgus

 

13.02

13.35

14.07

10.40

12.48

13.26

13.58

4,1

0,5

Norfa

 

13.01

13.34

14.06

-

-

-

-

-

-

Ermitažas

 

13.00

13.33

14.05

10.41

12.49

13.27

13.59

4,6

0,6

Utenos trikotažas

 

13.00

13.33

14.05

10.42

12.50

13.28

14.00

5,4

0,7

Mėsa

 

12.58

13.32

14.04

10.42

12.50

13.28

14.00

5,8

0,4

Utenos pienas

 

12.57

13.31

14.03

10.43

12.52

13.29

14.01

6,1

0,3

Pramonės rajonas

 

12.55

13.30

14.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETINIO (MIESTO) MARŠRUTAS Nr. MT 4 (tęsinys)

Aukštakalnis - Pramonės rajonas

 

Išvykimo laikas

Atstumas km

Sustojimo vietos

Atvykimo laikas

reis.

Nr. 17

reis.

Nr.19

reis.

Nr.21

reis.

Nr.23

nuo

pradžios

tarp

punktų

pavadinimas

reis.

Nr. 18

reis.

Nr.20

reis.

Nr.22

reis.

Nr.24

14.16

14.48

15.18

16.19

-

-

Aukštakalnis

14.47

15.17

16.18

16.48

14.18

14.50

15.20

16.21

0,6

0,6

Taikos

14.46

15.16

16.17

16.47

14.20

14.52

15.22

16.23

1,0

0,4

Ligoninė

14.45

15.15

16.16

16.46

14.21

14.53

15.23

16.24

1,6

0,6

Dauniškis

14.44

15.14

16.15

16.45

14.22

14.54

15.24

16.25

2,0

0,4

Kultūros centras

14.43

15.13

16.14

16.44

14.23

14.55

15.25

16.26

2,6

0,6

Dauniškio ežeras

14.42

15.12

16.13

16.43

14.25

14.57

15.27

16.28

3,2

0,6

Dariaus ir Girėno

14.40

15.10

16.11

16.41

14.26

14.58

15.28

16.29

3,6

0,4

Turgus

14.38

15.08

16.09

16.40

14.27

14.59

15.29

16.30

4,1

0,5

Norfa

14.37

15.07

16.08

16.39

-

-

-

-

-

-

Ermitažas

14.36

15.06

16.07

16.38

14.28

15.00

15.30

16.31

4,6

0,6

Utenos trikotažas

14.36

15.06

16.07

16.37

14.29

15.01

15.31

16.32

5,4

0,7

Mėsa

14.35

15.05

16.06

16.36

14.29

15.01

15.31

16.32

5,8

0,4

Utenos pienas

14.34

15.04

16.05

16.35

14.30

15.02

15.32

16.33

6,1

0,3

Pramonės rajonas

14.33

15.03

16.04

16.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETINIO (MIESTO) MARŠRUTAS Nr. MT 4 (tęsinys)

Aukštakalnis - Pramonės rajonas

 

Išvykimo laikas

Atstumas km

Sustojimo vietos

Atvykimo laikas

reis.

Nr.25

reis.

Nr.

reis.

Nr.

reis.

Nr.

nuo

pradžios

tarp

punktų

pavadinimas

reis.

Nr.26

reis.

Nr.

reis.

Nr.

reis.

Nr.

16.52

 

 

 

-

-

Aukštakalnis

17.22

 

 

 

16.54

 

 

 

0,6

0,6

Taikos

17.21

 

 

 

16.56

 

 

 

1,0

0,4

Ligoninė

17.20

 

 

 

16.57

 

 

 

1,6

0,6

Dauniškis

17.19

 

 

 

16.58

 

 

 

2,0

0,4

Kultūros centras

17.18

 

 

 

16.59

 

 

 

2,6

0,6

Dauniškio ežeras

17.17

 

 

 

17.01

 

 

 

3,2

0,6

Dariaus ir Girėno

17.15

 

 

 

17.02

 

 

 

3,6

0,4

Turgus

17.13

 

 

 

17.03

 

 

 

4,1

0,5

Norfa

17.12

 

 

 

-

 

 

 

-

-

Ermitažas

17.11

 

 

 

17.04

 

 

 

4,6

0,6

Utenos trikotažas

17.11

 

 

 

17.05

 

 

 

5,4

0,7

Mėsa

17.10

 

 

 

17.05

 

 

 

5,8

0,4

Utenos pienas

17.09

 

 

 

17.06

 

 

 

6,1

0,3

Pramonės rajonas

17.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisai vykdomi darbo dienomis.

Reisų skaičius - 24

Reiso ilgis – 6,1 km.

Į pradžią