Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-101 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos rajone savikainos nustatymo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO (PRIEMIESČIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS UTENOS RAJONE SAVIKAINOS NUSTATYMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. TS-101

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 33 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 13 straipsniu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 3-457 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Nustatyti keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos rajone ridos savikainą - 1,03 Eur už 1 (vieną) kilometrą be PVM.

2.  Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią