Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-100 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-281 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS (ŽEMĖS NUOMOS) MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO JURIDINIAMS ASMENIMS UTENOS RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. TS-100

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-281 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.       papildyti 4.21 papunkčiu:

„4.21. juridiniams asmenims už Utenos rajono savivaldybėje esantį nuosavybės teise valdomą ir kitiems asmenims nuomojamą  nekilnojamąjį turtą ir (ar) žemės sklypą, kur yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų,  poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio paslaugų teikimo, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla, parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, veikla,  taip pat turgaviečių, išskyrus maisto“.

1.2.       papildyti 51 punktu:

„51 Mokesčių lengvatos dydis 4.21 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims:

5.11 iki 100 proc. Mokesčių lengvatų už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino Lietuvos Respublikoje pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį, jei tuo laikotarpiu iki 100 proc. sumažinamas patalpų ir/ar  žemės nuomos mokestis nuomininkams. Konkretus taikomos Mokesčių lengvatos dydis (proc.) lygus nuomininkui sumažinto mokesčio dydžiui ( proc.)

5.21. 100 proc. Mokesčių lengvatų už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino Lietuvos Respublikoje pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį, jei tuo laikotarpiu netaikomas patalpų ir/ar žemės nuomos mokestis nuomininkams.“

1.3.       papildyti 71 punktu:

„71. Prašymai bei papildomi dokumentai dėl Mokesčių lengvatų taikymo šio Aprašo 4.21 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims pateikiami per tris  mėnesius po karantino dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pabaigos.“

1.4.       papildyti 8.11 papunkčiu:

„8.11. motyvuotą prašymą, kuriame nurodomi juridinio asmens rekvizitai, vadovo kontaktiniai duomenys, prašomos Mokesčio lengvatos suma, ir kita svarbi informacija, pagrindžianti mokestinės lengvatos suteikimą, pridedami įrodymai (raštiški susitarimai su nuomininkais dėl nuomos mokesčio sumažinimo ir pan.). Šio papunkčio reikalavimas taikomas tik Aprašo 4.21 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims.“

2.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią