Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-95 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. TS-95

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-988 „Dėl pavyzdinių Saugaus elgesio paviršinių vanens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Lietuvos higienos normą HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Saugaus elgesio paviršinių vanens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Uenos rajono savivaldybėje taisykles (pridedama).

2.    Patvirtinti Uenos rajono savivaldybės paplūdimių ir poilsiaviečių sąrašą (pridedama).

3.    Pripažinti netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. TS-253 ,,Dėl Saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“.

4.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir Savivaldybės

interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

 

 

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
TS-95 - Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią