Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-92 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. TS-92

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 25 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Utenos rajono  savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. TS-66 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

______________

 

 

Dokumento priedai:
TS-92 - Dėl Utenos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią