Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-90 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. TS-90

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3, 8 dalimis, Tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-68 „Dėl tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo“, 6 punktu ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. AĮ-268 „Dėl siūlymo patvirtinti Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūrą“ (2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. AĮ-404 redakcija), Utenos rajono savivaldybės mero 2020 m. kovo 13 d. potvarkį Nr. MP-10 „Dėl teikimo patvirtinti Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūrą“ (2020 m. balandžio 14 d. potvarkio Nr. MP-17 redakcija), Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti tokios sudėties Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūrą (schema pridedama):

1.1.   Administracijos direktorius;

1.2.   Administracijos direktoriaus pavaduotojas;

1.3.   Atstovas ryšiams su visuomene (vyriausiasis specialistas);

1.4.   Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas);

1.5.   Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas);

1.6.   Aplinkos apsaugos skyrius;

1.7.   Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius;

1.8.   Buhalterinės apskaitos skyrius;

1.9.   Centralizuoto vidaus audito skyrius;

1.10.   Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius;

1.11.   Finansų skyrius;

1.12.   Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius;

1.13.   Kultūros skyrius;

1.14.   Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius;

1.15.   Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius;

1.16.   Strateginio planavimo ir investicijų skyrius;

1.17.   Švietimo ir sporto skyrius;

1.18.   Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius;

1.19.   Turto valdymo skyrius;

1.20.   Viešosios tvarkos skyrius;

1.21.   Viešųjų pirkimų skyrius;

1.22.   Daugailių seniūnija;

1.23.   Kuktiškių seniūnija;

1.24.   Leliūnų seniūnija;

1.25.   Saldutiškio seniūnija;

1.26.   Sudeikių seniūnija;

1.27.   Tauragnų seniūnija;

1.28.   Utenos miesto seniūnija;

1.29.   Utenos seniūnija;

1.30.   Užpalių seniūnija;

1.31.   Vyžuonų seniūnija.

2.    Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. TS-254 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ (2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-240 redakcija):

2.1.       Pripažinti netekusiais galios 1.1, 1.2., 1.4.-1.11, 1.13, 1.15, 1.17-1.30 papunkčius 2020 m. balandžio 30 d.;

2.2. Pripažinti netekusiais galios 1.3 ir 1.14 papunkčius 2020 m. lapkričio 3 d.;

2.3. Pripažinti netekusiu galios 1.12 papunktį 2020 m. birželio 1 d.

3.    Nustatyti, kad:

3.1. šio sprendimo 1.6, 1.7 ir 1.15 papunkčiai įsigalioja 2020 m. lapkričio 3 d.;

3.2. šio sprendimo 1.17 papunktis įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

4.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti skelbiamas Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

5.    Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

 

 

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
TS-90 - Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią