Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-490 2020-05-07
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių vaistinių darbuotojų prevencinio laboratorinio ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ VAISTINIŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIO LABORATORINIO IŠTYRIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr. AĮ-490

Utena

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 9 ir 16 punktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. V-1052 ,,Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti vaistinių darbuotojams“ 2.1. papunkčiu:

1. Nustatau, kad:

1.1.    Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių vaistinių darbuotojams prevenciniai laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti atliekami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. V-1052 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti vaistinių darbuotojams“ nustatytus prioritetus;

1.2.   vaistinių vadovai privalo:

1.2.1. sudaryti įstaigoje dirbančių ir prevenciniu tikslu tikrintinų darbuotojų sąrašus, vadovaujantis šio įsakymo 1 punkte nustatyta tvarka, pateikti tikrintinų darbuotojų skaičių Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui el. paštu info@utenavsb.lt;

1.2.2. informuoti sąrašuose esančius darbuotojus, kurie gali kreiptis dėl tepinėlio paėmimo;

1.2.3. užtikrinti, kad vaistinių darbuotojai skambintų į Karštąją liniją trumpuoju telefono numeriu 1808 ir užsiregistruotų tyrimui. Karštoji linija informuoja darbuotoją apie adresą ir laiką, kuriuo darbuotojas turi atvykti tyrimui;

1.2.4. užtikrinti statistinių duomenų apie patikrintus vaistinės farmacijos specialistus ir kitus darbuotojus kaupimą;

1.2.5.  bendradarbiauti ir teikti kitą reikalingą informaciją bei pagalbą Utenos rajono savivaldybės administracijai, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui ir Utenos rajono savivaldybės mobiliam punktui, organizuojant darbuotojų tyrimus.

2.    Įpareigoju:

2.1.    Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą:

2.1.1. teikti informaciją apie šiuo įsakymu nustatytą vaistinių darbuotojų prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti organizavimo tvarką vaistinių vadovams ir darbuotojams;

2.1.2. apibendrinti iš vaistinių vadovų gautą informaciją apie tikrintinų darbuotojų skaičių ir pateikti ją Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus savivaldybės gydytojai (vyr. specialistei) Eligijai Židonienei;

2.1.3. informuoti vaistinių vadovus apie galimą darbuotojų registravimosi laiką ir slaptažodį, kurį jų darbuotojui reikės pateikti registruojantis dėl ištyrimo.

2.2.    VšĮ Utenos ligoninę vykdyti vaistinių darbuotojų mėginių paėmimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti Utenos rajono mobiliame punkte (VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis“ teritorijoje, adresu Užpalių g. 100, Utena), atsižvelgiant į laboratorijų pajėgumus.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

4.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                                       Zita Ringelevičienė

pavaduojanti administracijos direktorių

______________

                                                                                                                       

Į pradžią