Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-502 2020-05-11
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl numerių suteikimo

Herbas1

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUMERIŲ SUTEIKIMO

 

2020 m. gegužės 11 d.  Nr. AĮ-502

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį  (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3, 5 ir 42 punktais:

1.     Suteikiu numerius adreso objektams, esantiems Utenos rajone:

1.1.   Utenos miesto gyvenamojoje vietovėje, pagal 1 priedą;

1.2.   Tauragnų seniūnijos Politiškių kaimo gyvenamojoje vietovėje, pagal 2 priedą.

2.      Pavedu Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai Monikai Makaveckienei ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigos pranešimo apie įregistruotus ar panaikintus adresus gavimo informuoti gyventojus apie suteiktus, pakeistus ar panaikintus žemės sklypų, pastatų numerius paskelbiant šį įsakymą savivaldybės interneto svetainėje, o atitinkamų seniūnijų seniūnams – seniūnijų patalpose ir skelbimų lentose.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                         Zita Ringelevičienė

pavaduojanti administracijos direktorių

______________

 

Dokumento priedai:
AĮ-502 - Dėl numerių suteikimo (1 PRIEDAS)
AĮ-502 - Dėl numerių suteikimo (2 PRIEDAS)
Į pradžią