Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-517 2020-05-14
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. AĮ -69 „Dėl Utenos rajono savivaldybės civilinės saugos būklės kompleksinių patikrinimų ūkio subjektuose, kitose įstaigose 2020 metų plano – grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. AĮ-69 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ PATIKRINIMŲ ŪKIO SUBJEKTUOSE, KITOSE ĮSTAIGOSE 2020 METŲ PLANO – GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. AĮ-517

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1.    Pakeičiu Utenos rajono savivaldybės civilinės saugos būklės kompleksinių patikrinimų ūkio subjektuose, kitose įstaigose 2020 metų planą – grafiką, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. AĮ-69 „Dėl Utenos rajono savivaldybės civilinės saugos būklės kompleksinių patikrinimų ūkio subjektuose, kitose įstaigose 2020 metų plano – grafiko patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.    Pavedu Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriui šį įsakymą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                          Zita Ringelevičienė

______________

 

 


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr. AĮ-69

(2020 m. gegužės ...d.

įsakymo Nr. AĮ-   redakcija)

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ PATIKRINIMŲ ŪKIO SUBJEKTUOSE, KITOSE ĮSTAIGOSE 2020 METŲ PLANAS – GRAFIKAS

 

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto, įstaigos pavadinimas

Ūkio subjekto, įstaigos adresas

Ūkio subjekto, įstaigos veiklos pobūdis

Numatomo patikrinimo

data (ketvirtis)

1.       

UAB „Biovela-Utenos mėsa“

Pramonės g. 4, 28216 Utena

Mėsa ir mėsos produktai -  gamyba ir prekyba

III

2.       

Utenos kraštotyros muziejus

Utenio a. 3, 28248 Utena

Muziejų veikla

III

3.       

UAB „Nosted mechanika“

J. Basanavičiaus g. 114, 28214 Utena

Metalo apdirbimas, gaminiai 

III

4.       

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras

Vaižganto g. 50-1, 28185 Utena

Bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos

III

5.       

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“

J. Basanavičiaus g. 30, 28140 Utena

Švietimas, ikimokyklinis ugdymas

IV

6.       

Utenos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras

Ladygos g. 20, 28239 Utena

Pradinis, pagrindinis  ugdymas pagal individualizuotą  programą 

IV

7.       

Utenos rajono Saldutiškio pagrindinė mokykla 

Liepų g. 9, Saldutiškio mstl., 28333 Utenos r.

Švietimas, pagrindinis ugdymas

IV

8.       

AB „Utenos melioracija“

Užpalių g. 86, 28197 Utena

Hidrotechninių statinių, melioracinių sistemų statybos darbai. Kelių tiesimas ir taisymas

IV

______________________________

 

Į pradžią