Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 10766
1. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "BURATINAS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "EGLUTĖ" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
3. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "PASAKA" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
4. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
5. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
6. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
7. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
8. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO AUTOBUSŲ STOTIS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
9. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KYBARTŲ DARNA" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
10. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO KOMUNALINIS ŪKIS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
11. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "VILKAVIŠKIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRAS" STEIGIMO
13. DĖL PRITARIMO REORGANIZUOTI UAB "VILKAVIŠKIO AUTOBUSŲ STOTIS" IR UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ "VILKAVIŠKIO KOMUNALINIS ŪKIS" PRIJUNGIMO BŪDU
14. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASIRAŠYMUI
15. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2021 METAMS NUSTATYMO
16. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS
17. DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2020 METAMS
18. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2020 METAMS
19. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ 2020 METAIS SUTEIKIMO
20. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
21. DĖL FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO GYVENTOJAMS UŽ VEIKLOS RŪŠIS, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ NUSTATYMO 2021 METAMS
22. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
23. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
24. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
25. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
26. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
27. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO
28. DĖL VILKAVIŠKIO R. VIRBALIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
29. DĖL VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS PAVADINIMO, BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
30. DĖL VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
31. DĖL VILKAVIŠKIO R. SŪDAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
32. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRE
33. DĖL VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMUI SKIRTŲ VALSTYBĖS LĖŠŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI PASKIRSTYMO
34. DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO VILKAVIŠKIO KREPŠINIO KLUBUI "PERLAS"
35. DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
36. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
37. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO
38. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-252 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
39. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1113 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
40. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO BEI LIKVIDAVIMO
41. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
42. DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ
43. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO KOMUNALINIS ŪKIS" TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO
44. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KYBARTŲ DARNA" TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO
45. DĖL LEIDIMO NUOMOTIS TRANSPORTO PRIEMONĘ
46. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
47. DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
48. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
49. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO ARVYDUI PAUKŠČIUI
50. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO "AUŠROS" GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis