Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 5175
1. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
2. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "BALTISCHES HAUS" ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
3. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LITESKO" FILIALO "VILKAVIŠKIO ŠILUMA" 2020 METŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ PLANO DERINIMO
4. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
5. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO
6. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO VANDENYS" KAPITALO DIDINIMO
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "VIŠTYČIO SENJORŲ NAMAI" DALININKŲ KAPITALO DIDINIMO
8. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO VERTĖS PADIDINIMO
9. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
10. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1113 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
11. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
12. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO DALININKO TEISIŲ
13. DĖL SUTIKIMO ĮREGISTRUOTI ASOCIACIJOS BUVEINĖS ADRESĄ
14. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ
15. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINIUS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS
16. DĖL PRITARIMO SUSITARIMO DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO ŠILUMOS ŪKIO MODERNIZAVIMO IR RENOVACIJOS SUTARTIES NR. 00-02-23-001/70 PAKEITIMO IR PAPILDYMO, SUSITARIMO DĖL TURTO NUOMOS SUTARTIES PAKEITIMO IR PAPILDYMO PASIRAŠYMUI
17. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
18. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. B-TS-498 "DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
19. DĖL PAVEDIMO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. B-TS-21 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS 2019 METAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
20. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
21. DĖL IŠMOKŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIAMS SU JŲ VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR IŠMOKŲ DYDŽIO NUSTATYMO
22. DĖL 2020 METŲ PASKELBIMO SAVANORYSTĖS METAIS
23. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
24. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2019-2020 MOKSLO METŲ SPORTINIO UGDYMO PLANO PROJEKTO SUDERINIMO
25. DĖL PAVEDIMŲ
26. DĖL BŪSTO NUOMOS IR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
27. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
28. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
29. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO
30. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
31. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS
32. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1207 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS" 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
33. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO VANDENYS" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
34. DĖL PAVADINIMŲ PARINKIMO GATVĖMS, PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS, ESANTIEMS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO
35. DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO, NUMATANT DVIRAČIŲ TAKĄ APLINK PAEŽERIŲ EŽERĄ, PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
36. DĖL KAIMO RĖMIMO, PLĖTROS IR MELIORACIJOS PROGRAMOS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
37. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE TEIKIAMŲ MOKAMŲ PRIVALOMOJO VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
38. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019-2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
39. DĖL PRITARIMO BARTNINKŲ BENDRUOMENĖS "AISTA" PROJEKTUI "VAIKAI - MŪSŲ ATEITIS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
40. DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS "DAILUČIŲ ŠVYTURIAI" PROJEKTUI "VAIKŲ DIENOS CENTRAS "JAUNUČIAI" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
41. DĖL PRITARIMO GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS RENGIAMAM PROJEKTUI "GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS APLINKOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERSLO ĮKŪRIMAS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
42. DĖL PRITARIMO KARKLINIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "KARKLINIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS "AUKŠTYN KOJOM" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
43. DĖL PRITARIMO LAKŠTUČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "LAI VAIKAI PRAČIULBA KAIP LAKŠTINGALOS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
44. DĖL PRITARIMO PŪSTAPĖDŽIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "VAIKAI LAIMINGI" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
45. DĖL PRITARIMO SŪDAVOS KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "VAIKŲ DIENOS CENTRAS - ATEITIS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
46. DĖL PRITARIMO ŠIAUDINIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "IŠGIRSKIME KAIMO VAIKĄ" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
47. DĖL PRITARIMO GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "VAIKŲ DIENOS CENTRAS - ATŽALA" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
48. DĖL PRITARIMO KARALKRĖSLIO BENDRUOMENĖS RENGIAMAM PROJEKTUI "KARALKRĖSLIO KEPYKLĖLĖS" VEIKLOS PLĖTRA" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
49. DĖL PRITARIMO MATLAUKIO KAIMO BENDRUOMENĖS RENGIAMAM PROJEKTUI "MAISTO RUOŠIMO PASLAUGŲ VERSLO SUKŪRIMAS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
50. DĖL PRITARIMO GIŽŲ KAIMO BENDRUOMENĖS RENGIAMAM PROJEKTUI "TEMINIO "LIEPŲ KAIMO" PLĖTRA" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis