Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 5193
1. DĖL SUTIKIMO NURAŠYTI PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ
2. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
3. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019-2020 MOKSLO METAIS
4. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
5. DĖL MAITINIMO IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE 2020 METAMS PATVIRTINIMO
6. DĖL MAITINIMO NORMATYVO VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO NEĮGALAUS JAUNIMO DIENOS UŽIMTUMO PADALINYJE 2020 METAMS PATVIRTINIMO
7. DĖL MAITINIMO IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GUDKAIMIO GLOBOS NAMUOSE 2020 METAMS PATVIRTINIMO
8. DĖL PLANINIO VIETŲ SKAIČIAUS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GUDKAIMIO GLOBOS NAMUOSE PATVIRTINIMO
9. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS PAKEITIMO
10. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
11. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE
12. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "VILKAVIŠKIO LIGONINĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS GALIOS DIDINIMAS" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
13. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1261 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO" 2 PUNKTO PAKEITIMO
14. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI MOKOMĄJĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ
15. DĖL VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO
16. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1113 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
17. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. B-TS-111 "DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
18. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1035 "DĖL VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ, VYKDANT KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠĄSIAS PASLAUGAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
19. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
20. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "BALTISCHES HAUS" ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
21. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LITESKO" FILIALO "VILKAVIŠKIO ŠILUMA" 2020 METŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ PLANO DERINIMO
22. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
23. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO VANDENYS" KAPITALO DIDINIMO
25. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "VIŠTYČIO SENJORŲ NAMAI" DALININKŲ KAPITALO DIDINIMO
26. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO VERTĖS PADIDINIMO
27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
28. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1113 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
29. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
30. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO DALININKO TEISIŲ
31. DĖL SUTIKIMO ĮREGISTRUOTI ASOCIACIJOS BUVEINĖS ADRESĄ
32. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ
33. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINIUS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS
34. DĖL PRITARIMO SUSITARIMO DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO ŠILUMOS ŪKIO MODERNIZAVIMO IR RENOVACIJOS SUTARTIES NR. 00-02-23-001/70 PAKEITIMO IR PAPILDYMO, SUSITARIMO DĖL TURTO NUOMOS SUTARTIES PAKEITIMO IR PAPILDYMO PASIRAŠYMUI
35. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
36. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. B-TS-498 "DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
37. DĖL PAVEDIMO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. B-TS-21 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS 2019 METAMS, NORMATYVŲ NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
38. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
39. DĖL IŠMOKŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIAMS SU JŲ VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR IŠMOKŲ DYDŽIO NUSTATYMO
40. DĖL 2020 METŲ PASKELBIMO SAVANORYSTĖS METAIS
41. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
42. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2019-2020 MOKSLO METŲ SPORTINIO UGDYMO PLANO PROJEKTO SUDERINIMO
43. DĖL PAVEDIMŲ
44. DĖL BŪSTO NUOMOS IR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
45. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
46. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
47. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO
48. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
49. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS
50. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1207 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS" 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis