Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 5153
1. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
2. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2019-2020 MOKSLO METŲ SPORTINIO UGDYMO PLANO PROJEKTO SUDERINIMO
3. DĖL PAVEDIMŲ
4. DĖL BŪSTO NUOMOS IR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
5. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
6. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
7. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO
8. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
9. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS
10. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1207 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS" 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
11. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO VANDENYS" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
12. DĖL PAVADINIMŲ PARINKIMO GATVĖMS, PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS, ESANTIEMS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO
13. DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO, NUMATANT DVIRAČIŲ TAKĄ APLINK PAEŽERIŲ EŽERĄ, PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
14. DĖL KAIMO RĖMIMO, PLĖTROS IR MELIORACIJOS PROGRAMOS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
15. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE TEIKIAMŲ MOKAMŲ PRIVALOMOJO VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
16. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019-2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
17. DĖL PRITARIMO BARTNINKŲ BENDRUOMENĖS "AISTA" PROJEKTUI "VAIKAI - MŪSŲ ATEITIS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
18. DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS "DAILUČIŲ ŠVYTURIAI" PROJEKTUI "VAIKŲ DIENOS CENTRAS "JAUNUČIAI" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
19. DĖL PRITARIMO GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS RENGIAMAM PROJEKTUI "GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS APLINKOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERSLO ĮKŪRIMAS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
20. DĖL PRITARIMO KARKLINIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "KARKLINIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS "AUKŠTYN KOJOM" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
21. DĖL PRITARIMO LAKŠTUČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "LAI VAIKAI PRAČIULBA KAIP LAKŠTINGALOS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
22. DĖL PRITARIMO PŪSTAPĖDŽIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "VAIKAI LAIMINGI" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
23. DĖL PRITARIMO SŪDAVOS KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "VAIKŲ DIENOS CENTRAS - ATEITIS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
24. DĖL PRITARIMO ŠIAUDINIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "IŠGIRSKIME KAIMO VAIKĄ" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
25. DĖL PRITARIMO GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "VAIKŲ DIENOS CENTRAS - ATŽALA" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
26. DĖL PRITARIMO KARALKRĖSLIO BENDRUOMENĖS RENGIAMAM PROJEKTUI "KARALKRĖSLIO KEPYKLĖLĖS" VEIKLOS PLĖTRA" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
27. DĖL PRITARIMO MATLAUKIO KAIMO BENDRUOMENĖS RENGIAMAM PROJEKTUI "MAISTO RUOŠIMO PASLAUGŲ VERSLO SUKŪRIMAS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
28. DĖL PRITARIMO GIŽŲ KAIMO BENDRUOMENĖS RENGIAMAM PROJEKTUI "TEMINIO "LIEPŲ KAIMO" PLĖTRA" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
29. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
30. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PRIEDO PAKEITIMO
31. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019-2020 MOKSLO METAIS
32. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO SUVESTINĖS ATASKAITOS TVIRTINIMO
33. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO VERTĖS PADIDINIMO
34. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
35. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
36. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1209 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
37. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠAJAME AUKCIONE
38. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMU NR. B-TS-1210, PAKEITIMO
39. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 23 D. SPRENDIMO NR. B-TS-172 "DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠYMUI" PAKEITIMO
40. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO
41. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DALYVAVIMUI PROJEKTE "JAUNO VERSLO PLĖTRA VILKAVIŠKIO MIESTE" PARTNERIO TEISĖMIS IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
42. DĖL PROJEKTO "KELIO RUOŽO ŠEŠTINIAI - MAŽUČIAI KAPITALINIS REMONTAS" RENGIMO, ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
43. DĖL PROJEKTO "PĖSČIŲJŲ TAKO TARP VILKAVIŠKIO LIGONINĖS IR POLIKLINIKOS ĮRENGIMAS" RENGIMO, ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
44. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
45. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "KULTŪRINIS IR GAMTINIS RUCIANE-NIDA IR VILKAVIŠKIO KRAŠTO PAVELDAS - LENKIJOS IR LIETUVOS TURISTŲ VARTAI" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
46. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO "LIONS" KLUBO RENGIAMAM PROJEKTUI "SAVANORIAUK. ATJAUSK. PADĖK." IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
47. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO JAUNŲJŲ VERSLININKŲ KLUBO KARTU SU PARTNERIU VIEŠAJA ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO RENGIAMAM PROJEKTUI "JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ STIPRINIMAS VILKAVIŠKIO MIESTE" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
48. DĖL SUTIKIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRUI DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE "PACŲ GIMINĖS PAVELDAS KAIP BENDROS TURIZMO PLĖTROS ABIPUS SIENŲ PAGRINDAS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
49. DĖL SUTIKIMO KYBARTŲ KULTŪROS CENTRUI DALYVAUTI PAGRINDINIO PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE "VIENIJANTI KULTŪRA - ATVIROS SIENOS, DURYS IR MINTYS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
50. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis