Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 5383
5151. DĖL PAGRINDINĖS MOKYKLOS SU SKYRIUMI IR IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖMIS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
5152. DĖL KONKURSO PASKELBIMO
5153. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
5154. DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
5155. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REZERVO LĖŠŲ SKYRIMO
5156. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS
5157. DĖL PAKEITIMŲ PROGRAMŲ SĄMATOSE
5158. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2005 METAMS NUSTATYMO
5159. DĖL ŽEMĖS SKLYPO VARPININKŲ KAIME, VILKAVIŠKIO RAJONE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5160. DĖL BENRDA TVARKA PARENGTO, SAVIVALDYBĖS LYGMENS, VARPININKŲ KAIME, VILKAVIŠKIO RAJONE, ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPO KEITIMO Į KITOS PASKIRTIES ŽEMĘ, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5161. DĖL BENRDA TVARKA PARENGTO, SAVIVALDYBĖS LYGMENS, KYBARTUOSE SMĖLYNO G. 20,22 DVIEJŲ SKLYPŲ SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5162. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, J. BASANAVIČIAUS G. 34, KYBARTŲ M., VILKAVIŠKIO R. SAV., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5163. DĖL BENRDA TVARKA PARENGTO, SAVIVALDYBĖS LYGMENS, VIRBALIO MIESTO LAUKŲ KAIME, VIRBALIO SENIŪNIJOJE, VILKAVIŠKIO RAJONE, ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPO KEITIMO Į KITOS PASKIRTIES ŽEMĘ, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5164. DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS VILKAVIŠKIO RAJONO PILVIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI SUDARYMO
5165. DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS VILKAVIŠKIO RAJONO KETURVALAKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI SUDARYMO
5166. DĖL PROJEKTO "TURIZMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA VIŠTYTYJE IR VIŽAINIUOSE" RENGIMO
5167. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLIEREI RIMAI SAKALAUSKIENEI
5168. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SIGITUI KASPARAIČIUI
5169. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REZERVO LĖŠŲ SKYRIMO
5170. DĖL BENRDA TVARKA PARENGTO, SAVIVALDYBĖS LYGMENS, PAGRAMDŲ KAIME, VILKAVIŠKIO RAJONE, ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPO PAKEITIMO Į KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO - KOMERCINĖS PASKIRTIES IR SMULKAUS VERSLO OBJEKTŲ TERITORIJĄ, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5171. DĖL BENRDA TVARKA PARENGTO, SAVIVALDYBĖS LYGMENS, KYBARTUOSE, V.KUDIRKOS G. 2, VILKAVIŠKIO RAJONE, ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO PRIE ESAMŲ PASTATŲ, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5172. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS 2004 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
5173. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
5174. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRAS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITŲ TVIRTINIMO
5175. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRAS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
5176. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
5177. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS PATALPŲ NUOMOS IR PASLAUGŲ ĮKAINIŲ
5178. DĖL MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR TRUKMĖS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
5179. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" IR VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "BURATINAS" DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
5180. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
5181. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO
5182. DĖL BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO
5183. DĖL ASMENŲ NUKREIPIMO ILGALAIKEI SLAUGAI TVARKOS PATVIRTINIMO
5184. DĖL PRAŠYMO ĮSIGYTI NEATLYGINTINAI VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS
5185. DĖL BENRDA TVARKA PARENGTO SAVIVALDYBĖS LYGMENS VILKAVIŠKIO MIESTO CENTRINĖS DALIES TARP GEDIMINO G., ŠEIMENOS UPĖS, VYTAUTO G., P.JAŠINSKO G., MAIRONIO G. IR J.BASANAVIČIAUS A. DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5186. DĖL PAVADINIMŲ VILKAVIŠKIO MIESTO SODININKŲ BENDRIJOS "RŪTA" GATVĖMS SUTEIKIMO
5187. DĖL BENDRA TVARKA PARENGTO, SAVIVALDYBĖS LYGMENS, VILKAVIŠKIO MIESTE, PRAMONĖS G. 6, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5188. DĖL BENDRA TVARKA PARENGTO, SAVIVALDYBĖS LYGMENS, VILKAVIŠKIO MIESTE, PRAMONĖS GATVĖJE KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5189. DĖL BENDRA TVARKA PARENGTO, SAVIVALDYBĖS LYGMENS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS 2 HA SKLYPO SUFORMAVIMO PRAMONĖS G., VILKAVIŠKIO MIESTE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5190. DĖL BENDRA TVARKA PARENGTO, SAVIVALDYBĖS LYGMENS, KITOS PASKIRTIES SKLYPO (KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO Į PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO OBJEKTŲ TERITORIJĄ MAŽŲJŲ ŠELVIŲ KAIME, VILKAVIŠKIO RAJONE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5191. DĖL BENDRA TVARKA PARENGTO, SAVIVALDYBĖS LYGMENS, DAUGĖLAIČIŲ KAIME, VILKAVIŠKIO RAJONE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPO PAKEITIMO Į KITOS PASKIRTIES SKLYPĄ, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5192. DĖL BENDRA TVARKA PARENGTO, SAVIVALDYBĖS LYGMENS 29 SKLYPŲ INDIVIDUALIOS STATYBOS KVARTALO IR VIENO SKLYPO KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTO TERITORIJOS SUFORMAVIMO PRIE VIENYBĖS G. IR AUŠROS G., VILKAVIŠKIO MIESTE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
5193. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
5194. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ IR MOKĖJIMO TERMINŲ NUSTATYMO 2005 METAMS
5195. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2005 METAMS
5196. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REZERVO LĖŠŲ SKYRIMO
5197. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REZERVO LĖŠŲ SKYRIMO
5198. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REZERVO LĖŠŲ SKYRIMO
5199. DĖL PAKEITIMŲ PROGRAMŲ SĄMATOSE
5200. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. B-TS-634 "DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis...101102103104105106107...KitasPaskutinis