Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 5153
51. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. B-TS-77 "DĖL KOMISIJOS ŪKIO SUBJEKTŲ PARAIŠKOMS SVARSTYTI SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" 1 IR 2 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
52. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1353 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO TARYBOS SUDARYMO" PAKEITIMO
53. DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO, VĖJO JĖGAINIŲ IŠDĖSTYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
54. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
55. DĖL TURTO PERDAVIMO VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINEI MOKYKLAI
56. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO K. J.
57. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
58. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
59. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
60. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ GRUPIŲ, KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2019-2020 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMO
61. DĖL VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
62. DĖL VILKAVIŠKIO R. ŽALIOSIOS VINCO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO, STRUKTŪROS PERTVARKYMO, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
63. DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
64. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRE NUSTATYMO
65. DĖL VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE
66. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GUDKAIMIO GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
67. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1105 "DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
68. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
69. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1253 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE" 2 PUNKTO PAKEITIMO
70. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS
71. DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
72. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
73. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
74. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
75. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
76. DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ
77. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILKAVIŠKIO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI
78. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ MATLAUKIO KAIMO BENDRUOMENEI
79. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ŠIAUDINIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENEI
80. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠAJAME AUKCIONE
81. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMU NR. B-TS-1210, PAKEITIMO
82. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO
83. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "50 KW GALIOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO LIGONINĖJE" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
84. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "60 KW GALIOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO "AUŠROS" GIMNAZIJOJE" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
85. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "74 KW GALIOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
86. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "90 KW GALIOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
87. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
88. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. B-TS-74 "DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
89. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATO, SODŲ G. 1, VILKAVIŠKYJE, RENOVAVIMAS, SIEKIANT AUKŠTESNĖS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO" ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
90. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
91. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ SĄMATOS PAKEITIMO
92. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. B-TS-660 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO " PAKEITIMO
93. DĖL PAMINKLŲ STATYMO IR KITŲ ATMINIMO ŽENKLŲ ĮRENGIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
94. DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BARTNINKŲ SENIŪNIJOS OŽKABALIŲ II KAIMO GATVEI
95. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KYBARTŲ SENIŪNIJOS KETURKAIMIO KAIMO GATVEI
96. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VILKAVIŠKIO MIESTO SENIŪNIJOS VILKAVIŠKIO MIESTO GATVEI
97. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
98. DĖL R. C. ATLEIDIMO IŠ VILKAVIŠKIO R. (DUOMENYS NESKELBTINI) MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO, L. E. (DUOMENYS NESKELBTINI) MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS, PAREIGŲ
99. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠYMUI
100. DĖL SUSITARIMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAKEITIMO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis