Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 5383
51. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ "SAULĖS" PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
52. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO PAJEVONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
53. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
54. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. VIRBALIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
55. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. ŽALIOSIOS VINCO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
56. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
57. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. BARTNINKŲ JONO BASANAVIČIAUS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
58. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ "RASOS" SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
59. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
60. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
61. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. KETURVALAKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
62. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
63. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
64. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
65. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
66. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
67. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
68. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
69. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
70. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
71. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
72. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO VANDENYS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
73. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2019 M. ATASKAITAI
74. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
75. DĖL VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ "RASOS" SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
76. DĖL PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
77. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR JO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
78. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1280 "DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO " PAKEITIMO
79. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
80. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
81. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
82. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į KOLEGIALIŲ VALDYMO ORGANŲ NEPRIKLAUSOMŲ NARIŲ ATRANKOS KOMISIJAS
83. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "LIETUVOS IR LENKIJOS FUNKCINĖ ZONA - NAUJOS TURIZMO PLĖTROS GALIMYBĖS" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
84. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "PILVIŠKIŲ MIESTELIO, VIRBALIO, KYBARTŲ MIESTŲ GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
85. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1258 "DĖL PRITARIMO PROJEKTO "VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO PASTATO, ESANČIO VYTAUTO G. 26 VILKAVIŠKYJE ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS" PRIEMONEI IR FINANSAVIMO BŪDO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
86. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
87. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO KELIO IR KELIO STATINIO PROJEKTAVIMO, TIESIMO, STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR (AR) TAISYMO (REMONTO) DARBAMS PRIORITETO TEIKIMO KITŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ KELIŲ IR KELIŲ STATINIŲ ATŽVILGIU NUSTATYMO, KAI DALIS IŠLAIDŲ PADENGIAMA FIZINIŲ IR (AR) JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠOMIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
88. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
89. DĖL MARTYNO KASPERAIČIO SKYRIMO Į VILKAVIŠKIO R. SŪDAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
90. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI
91. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "BALTISCHES HAUS" ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
92. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
93. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
94. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
95. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILKAVIŠKIO R. ŽALIOSIOS VINCO ŽEMAIČIO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE VILKAVIŠKIO R. SŪDAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, IR PRITARIMO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠUI
96. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILKAVIŠKIO R. VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS, IR PRITARIMO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠUI
97. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS, IR PRITARIMO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠUI
98. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2020-2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
99. DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO LAIKO SUDERINIMO
100. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-563 "DĖL VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis