Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 5193
101. DĖL VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
102. DĖL VILKAVIŠKIO R. ŽALIOSIOS VINCO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO, STRUKTŪROS PERTVARKYMO, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
103. DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
104. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRE NUSTATYMO
105. DĖL VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE
106. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GUDKAIMIO GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
107. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1105 "DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
108. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
109. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1253 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE" 2 PUNKTO PAKEITIMO
110. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS
111. DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
112. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
113. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
114. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
115. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
116. DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ
117. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILKAVIŠKIO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI
118. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ MATLAUKIO KAIMO BENDRUOMENEI
119. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ŠIAUDINIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENEI
120. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠAJAME AUKCIONE
121. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMU NR. B-TS-1210, PAKEITIMO
122. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO
123. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "50 KW GALIOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO LIGONINĖJE" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
124. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "60 KW GALIOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO "AUŠROS" GIMNAZIJOJE" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
125. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "74 KW GALIOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
126. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "90 KW GALIOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
127. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
128. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. B-TS-74 "DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
129. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATO, SODŲ G. 1, VILKAVIŠKYJE, RENOVAVIMAS, SIEKIANT AUKŠTESNĖS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO" ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
130. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
131. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ SĄMATOS PAKEITIMO
132. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. B-TS-660 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO " PAKEITIMO
133. DĖL PAMINKLŲ STATYMO IR KITŲ ATMINIMO ŽENKLŲ ĮRENGIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
134. DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BARTNINKŲ SENIŪNIJOS OŽKABALIŲ II KAIMO GATVEI
135. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KYBARTŲ SENIŪNIJOS KETURKAIMIO KAIMO GATVEI
136. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VILKAVIŠKIO MIESTO SENIŪNIJOS VILKAVIŠKIO MIESTO GATVEI
137. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
138. DĖL R. C. ATLEIDIMO IŠ VILKAVIŠKIO R. (DUOMENYS NESKELBTINI) MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO, L. E. (DUOMENYS NESKELBTINI) MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS, PAREIGŲ
139. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠYMUI
140. DĖL SUSITARIMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAKEITIMO PATVIRTINIMO
141. DĖL PRITARIMO PARAIŠKOS TEIKIMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO
142. DĖL DALYVAVIMO, STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ "VIŠTYČIO SENJORŲ NAMAI", IR PRITARIMO STEIGIMO SUTARČIAI BEI ĮSTATAMS
143. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
144. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. B-TS-34 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO" 1.2, 1.3 IR 1.4 PAPUNKČIŲ PAKEITIMO
145. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. B-TS-87 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO" 3 PUNKTO PANAIKINIMO
146. DĖL KANDIDATŪROS TEIKIMO APDOVANOJIMUI "AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIS"
147. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-194 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO
148. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-248 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS NUSTATYMO" 1 PUNKTO PANAIKINIMO
149. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "EGLUTĖ" METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
150. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "PASAKA" METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis