Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 5153
101. DĖL PRITARIMO PARAIŠKOS TEIKIMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO
102. DĖL DALYVAVIMO, STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ "VIŠTYČIO SENJORŲ NAMAI", IR PRITARIMO STEIGIMO SUTARČIAI BEI ĮSTATAMS
103. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
104. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. B-TS-34 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO" 1.2, 1.3 IR 1.4 PAPUNKČIŲ PAKEITIMO
105. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. B-TS-87 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO" 3 PUNKTO PANAIKINIMO
106. DĖL KANDIDATŪROS TEIKIMO APDOVANOJIMUI "AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIS"
107. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-194 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO
108. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-248 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS NUSTATYMO" 1 PUNKTO PANAIKINIMO
109. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "EGLUTĖ" METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
110. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "PASAKA" METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
111. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
112. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
113. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
114. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
115. DĖL MOKYMO LĖŠŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ PATIKRINIMAMS ORGANIZUOTI IR VYKDYTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
116. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
117. DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO LAIKOTARPĮ VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE Ž. G.
118. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE
119. DĖL VILKAVIŠKIO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ GYDYTOJŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
120. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI
121. DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
122. DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBĄ
123. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
124. DĖL PROJEKTO "VILKAVIŠKIO RAJONO ALVITO IR DAILUČIŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS" ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO
125. DĖL PROJEKTO "VILKAVIŠKIO RAJONO KLAUSUČIŲ IR ŠIAUDINIŠKIŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS" ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO
126. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1188 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
127. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1113 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
128. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS
129. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
130. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILKAVIŠKIO RAJONO VARTŲ KAIMO BENDRUOMENEI
131. DĖL PAVEDIMO UAB "KYBARTŲ DARNA" TEIKTI KYBARTŲ MIESTO IR KITŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ GATVIŲ (KELIŲ), ŠALIGATVIŲ, AIKŠČIŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO, ŽELDINIŲ, KAPINIŲ, KITŲ VIEŠŲJŲ PLOTŲ PRIEŽIŪROS, EKSPLOATAVIMO BEI TVARKYMO PASLAUGAS IR PRITARIMO LAIKINOSIOS SUTARTIES SUDARYMUI
132. DĖL PAVEDIMO UAB "VILKAVIŠKIO KOMUNALINIS ŪKIS" TEIKTI VILKAVIŠKIO MIESTO IR KITŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ GATVIŲ (KELIŲ), ŠALIGATVIŲ, AIKŠČIŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO, ŽELDINIŲ, KAPINIŲ, KITŲ VIEŠŲJŲ PLOTŲ PRIEŽIŪROS, EKSPLOATAVIMO BEI TVARKYMO PASLAUGAS IR PRITARIMO LAIKINOSIOS SUTARTIES SUDARYMUI
133. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
134. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS VIETOVĖS PAVADINIMO KEITIMUI
135. DĖL PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BARTNINKŲ SENIŪNIJOS OŽKABALIŲ II KAIMO GATVĖMS
136. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO
137. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠYMUI
138. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LIDL LIETUVA" INVESTICIJŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI
139. DĖL MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
140. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
141. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
142. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-196 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO
143. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-194 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO
144. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-193 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO
145. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
146. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
147. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
148. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
149. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
150. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO KOMUNALINIS ŪKIS" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis