Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 5153
151. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KYBARTŲ DARNA" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
152. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO AUTOBUSŲ STOTIS" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
153. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2019 METAMS
154. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO NUSIŠALINIMO
155. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2020 METAMS
156. DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO 2019 METAMS
157. DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO SUMAŽINIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
158. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2020 METAMS NUSTATYMO
159. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO IR TVIRTINIMO
160. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO NEPRIEMOKŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR NURAŠYMO
161. DĖL VILKAVIŠKIO R. PAEŽERIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
162. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
163. DĖL KYBARTŲ KULTŪROS CENTRO TARYBOS SUDARYMO
164. DĖL VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRO TARYBOS SUDARYMO
165. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRO-MUZIEJAUS TARYBOS SUDARYMO
166. DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
167. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO IR PIRMININKO SKYRIMO
168. DĖL DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
169. DĖL PARAMOS KOMISIJOS SUDARYMO
170. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
171. DĖL NEPANAUDOTŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI PANAUDOJIMO KITOMS SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIMS FINANSUOTI KOMISIJOS SUDARYMO
172. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
173. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE MIRUSIŲ ŽMONIŲ PALAIKŲ GABENIMO, SAUGOJIMO, NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMONIŲ PALAIKŲ IR PALAIKŲ, DĖL KURIŲ ATSIĖMIMO MIRUSIOJO ARTIMIEJI NESIKREIPIA, LAIDOJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
174. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠAJAME AUKCIONE
175. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMU NR. B-TS-1210, PAKEITIMO
176. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS
177. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO
178. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
179. DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
180. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1261 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO" 1 IR 2 PUNKTO PAKEITIMO
181. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
182. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "SAUGUMO DIDINIMAS VILKAVIŠKIO RAJONO VIEŠOSIOSE ERDVĖSE" ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMUI
183. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "LAKŠTUČIŲ KAIMO SPORTO BAZĖS MODERNIZAVIMAS" ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
184. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LITESKO" FILIALO "VILKAVIŠKIO ŠILUMA" ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO
185. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. B-TS-150 " DĖL VILKAVIŠKIO MIESTO PIRTIES PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
186. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1035 "DĖL VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ, VYKDANT KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠĄSIAS PASLAUGAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
187. DĖL PAVADINIMŲ PARINKIMO GATVĖMS, PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS, ESANTIEMS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, KOMISIJOS SUDARYMO
188. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
189. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. B-TS-925 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
190. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO BEI KOMITETO PIRMININKO IR PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
191. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
192. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
193. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. B-TS-34 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO" 1.1 IR 1.4 PAPUNKČIŲ PAKEITIMO
194. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ TARP VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS (LIETUVA) IR RUCIANE-NIDA SAVIVALDYBĖS (LENKIJA)
195. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ TARP VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS (LIETUVA) IR KOWALE OLECKIE RAJONO SAVIVALDYBĖS (LENKIJA)
196. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO "AUŠROS" GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
197. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
198. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
199. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ "SANTAKOS" GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
200. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis