Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 5217
151. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
152. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. B-TS-74 "DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
153. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATO, SODŲ G. 1, VILKAVIŠKYJE, RENOVAVIMAS, SIEKIANT AUKŠTESNĖS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO" ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
154. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
155. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ SĄMATOS PAKEITIMO
156. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. B-TS-660 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO " PAKEITIMO
157. DĖL PAMINKLŲ STATYMO IR KITŲ ATMINIMO ŽENKLŲ ĮRENGIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
158. DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BARTNINKŲ SENIŪNIJOS OŽKABALIŲ II KAIMO GATVEI
159. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KYBARTŲ SENIŪNIJOS KETURKAIMIO KAIMO GATVEI
160. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VILKAVIŠKIO MIESTO SENIŪNIJOS VILKAVIŠKIO MIESTO GATVEI
161. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
162. DĖL R. C. ATLEIDIMO IŠ VILKAVIŠKIO R. (DUOMENYS NESKELBTINI) MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO, L. E. (DUOMENYS NESKELBTINI) MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS, PAREIGŲ
163. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠYMUI
164. DĖL SUSITARIMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAKEITIMO PATVIRTINIMO
165. DĖL PRITARIMO PARAIŠKOS TEIKIMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO
166. DĖL DALYVAVIMO, STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ "VIŠTYČIO SENJORŲ NAMAI", IR PRITARIMO STEIGIMO SUTARČIAI BEI ĮSTATAMS
167. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
168. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. B-TS-34 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO" 1.2, 1.3 IR 1.4 PAPUNKČIŲ PAKEITIMO
169. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. B-TS-87 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO" 3 PUNKTO PANAIKINIMO
170. DĖL KANDIDATŪROS TEIKIMO APDOVANOJIMUI "AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIS"
171. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-194 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO
172. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-248 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS NUSTATYMO" 1 PUNKTO PANAIKINIMO
173. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "EGLUTĖ" METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
174. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "PASAKA" METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
175. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
176. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
177. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
178. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
179. DĖL MOKYMO LĖŠŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ PATIKRINIMAMS ORGANIZUOTI IR VYKDYTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
180. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
181. DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO LAIKOTARPĮ VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE Ž. G.
182. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE
183. DĖL VILKAVIŠKIO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ GYDYTOJŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
184. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI
185. DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
186. DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBĄ
187. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
188. DĖL PROJEKTO "VILKAVIŠKIO RAJONO ALVITO IR DAILUČIŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS" ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO
189. DĖL PROJEKTO "VILKAVIŠKIO RAJONO KLAUSUČIŲ IR ŠIAUDINIŠKIŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS" ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO
190. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1188 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
191. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1113 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
192. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS
193. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
194. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILKAVIŠKIO RAJONO VARTŲ KAIMO BENDRUOMENEI
195. DĖL PAVEDIMO UAB "KYBARTŲ DARNA" TEIKTI KYBARTŲ MIESTO IR KITŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ GATVIŲ (KELIŲ), ŠALIGATVIŲ, AIKŠČIŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO, ŽELDINIŲ, KAPINIŲ, KITŲ VIEŠŲJŲ PLOTŲ PRIEŽIŪROS, EKSPLOATAVIMO BEI TVARKYMO PASLAUGAS IR PRITARIMO LAIKINOSIOS SUTARTIES SUDARYMUI
196. DĖL PAVEDIMO UAB "VILKAVIŠKIO KOMUNALINIS ŪKIS" TEIKTI VILKAVIŠKIO MIESTO IR KITŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ GATVIŲ (KELIŲ), ŠALIGATVIŲ, AIKŠČIŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO, ŽELDINIŲ, KAPINIŲ, KITŲ VIEŠŲJŲ PLOTŲ PRIEŽIŪROS, EKSPLOATAVIMO BEI TVARKYMO PASLAUGAS IR PRITARIMO LAIKINOSIOS SUTARTIES SUDARYMUI
197. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
198. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS VIETOVĖS PAVADINIMO KEITIMUI
199. DĖL PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BARTNINKŲ SENIŪNIJOS OŽKABALIŲ II KAIMO GATVĖMS
200. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis