Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 5293
1. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI
2. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "BALTISCHES HAUS" ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
3. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
4. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
5. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
6. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILKAVIŠKIO R. ŽALIOSIOS VINCO ŽEMAIČIO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE VILKAVIŠKIO R. SŪDAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, IR PRITARIMO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠUI
7. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILKAVIŠKIO R. VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS, IR PRITARIMO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠUI
8. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS, IR PRITARIMO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠUI
9. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2020-2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
10. DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO LAIKO SUDERINIMO
11. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-563 "DĖL VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
12. DĖL MOKESČIO UŽ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKIMĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOJE IR VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRE KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE LAIKOTARPIU
13. DĖL FIKSUOTO MĖNESINIO MOKESČIO UGDYMO APLINKAI GERINTI KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE LAIKOTARPIU
14. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
15. DĖL VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
16. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIAJAI PROGRAMAI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
17. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PLANO PATVIRTINIMO
18. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1113 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
19. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ
20. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO VERTĖS PADIDINIMO
21. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
22. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠAME AUKCIONE
23. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU IR JO PARDAVIMO NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠAME AUKCIONE
24. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1210 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
25. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
26. DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
27. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
28. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE" ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
29. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "VILKAVIŠKIO RAJONO SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRO-MUZIEJAUS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO, KOKYBĖS IR ASORTIMENTO DIDINIMAS" ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
30. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS ALVITO MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
31. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "FOTOVOLTINĖS SAULĖS JĖGAINĖS ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE "EGLUTĖ" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
32. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "FOTOVOLTINĖS SAULĖS JĖGAINĖS ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE "BURATINAS" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
33. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
34. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ IR BIUDŽETINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
35. DĖL BIUDŽETINIŲ (IŠSKYRUS ŠVIETIMO) ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO
36. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
37. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠYMUI
38. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBIŲ BEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL KARŠČIAVIMO KLINIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO PATVIRTINIMO
39. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2019 METŲ ATASKAITAI
40. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. B-TS-87 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
41. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRO-MUZIEJAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
42. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
43. DĖL PRITARIMO KYBARTŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
44. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
45. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
46. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
47. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GUDKAIMIO GLOBOS NAMŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
48. DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
49. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
50. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis