Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: MERAS
Dokumento rūšis: POTVARKIS
Rasta dokumentų: 111
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio, įvyksiančio 2020 m. vasario 28 d., sušaukimo
2. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
3. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
4. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
5. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pirmininko kandidatūros teikimo
7. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
8. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
9. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
10. Dėl tarnybinio mobiliojo ir fiksuoto ryšio telefonų limito
11. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
12. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio, įvyksiančio 2019 m. lapkričio 27 d., sušaukimo
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjo pareigybės aprašymo pakeitimo
15. DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKO KANDIDATŪROS TEIKIMO
16. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
17. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
18. Dėl kandidatūros teikimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisiją
19. Dėl kandidatūros teikimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisiją
20. Dėl Garbės piliečio ženklo įteikimo
21. Dėl tarybos narių delegavimo į verslo subjektų paraiškų svarstymo komisiją
22. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
23. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
24. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
25. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
26. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių
27. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
28. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į vienkartinės finansinės paramos skyrimo komisiją
29. Dėl kandidatūros teikimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisiją
30. Dėl patalpos skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo nariui
31. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
32. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos pirmininko kandidatūros teikimo
33. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Bernardo Marčiukonio delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės investicijų priežiūros komisiją
34. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
35. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės peticijų komisijos pirmininko kandidatūros
36. Dėl apdovanojimo Mero padėkos raštu
37. Dėl apdovanojimo Mero padėkos raštu
38. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
39. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių Arvydo Šlivinsko ir Kęsto Kružinausko delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės eismo saugumo komisiją
40. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
41. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
42. Dėl visuomenės atstovų kandidatūrų teikimo į viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas
43. Dėl apdovanojimo Mero padėkos raštu
44. Dėl apdovanojimo Mero padėkos raštu
45. Dėl pareigybių aprašymų pripažinimo netekusiais galios
46. Dėl veiklos sričių nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojui
47. Dėl pareigybių aprašymų pripažinimo netekusiais galios
48. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymo į seniūnaitijas
49. Dėl apdovanojimo mero padėkos raštu
50. Dėl lėšų skyrimo Lankeliškių Švč. Trejybės parapijai

PirmasAnkstesnysis123KitasPaskutinis