Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. B-MP-24 2016-05-04
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖLVIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 M. PRIVALOMŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO

 

 

 

 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

MERAS

POTVARKIS

DĖLVIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 M. PRIVALOMŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO

 

 

2016 m. gegužės 04 d. Nr. B-MP-24

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 2 punktu bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 patvirtinto Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo 7 ir 9 punktais, atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2016 m. balandžio 28 d. raštą Nr. 2-349 „Dėl dokumentų pateikimo“,

n u s t a t a u viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. privalomas veiklos užduotis (pridedama).

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Dženita Sabašinskienė

 

Dokumento priedai:
B-MP-24 - DĖLVIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 M. PRIVALOMŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią