Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-1275 2018-12-21
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TEISĖS ĮSIGYTI VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS BILIETĄ SU NUOLAIDA

vilk_herb

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TEISĖS ĮSIGYTI VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS BILIETĄ SU NUOLAIDA

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. B-TS-1275

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi ir atsižvelgdama į Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos 2018 m. spalio 29 d. prašymą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.           Suteikti teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 80 proc. nuolaida asmenims, turintiems „POLA“ kortelę.

              2. Nustatyti, kad:

              2.1. Šio sprendimo 1 punkto nuostatos taikomos UAB „Angelma“, UAB „Bondrida“, UAB „Kautra“ aptarnaujamuose vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutuose.

              2.2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

              Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

 

______________

 

 

Į pradžią