Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-100 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE

  

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO vilkaviškio RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE

 

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-100     

Vilkaviškis

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu ir 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-342 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1461 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ pakeitimo“, 2019 m. gegužės 31 d. Vilkaviškio tarybos sprendimu Nr. B-TS-61 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 birželio 6 d. raštą Nr. S-62 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus padidinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

nustatyti Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure didžiausią leistiną pareigybių skaičių –  16,75.   

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

                                                                                                                                                                       

 

 

                                               


                                                                                                                       


 

 

Į pradžią