Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-103 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ

  

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-103

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ ir atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio 12 d. potvarkį Nr. B-MP-60 „Dėl kandidatūrų teikimo į Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės valdybą“, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės įstatus, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.      Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui deleguoti į Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės valdybą:

            1.1. Algirdą Neiberką, Vilkaviškio rajono savivaldybės merą;

1.2. Vitą Gavėną, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių;

            1.3. Danguolę Gudeliauskienę, Jaunimo reikalų koordinatorę (Vyriausiąją specialistę).  

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1233 „Dėl sutikimo tapti Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės nariu ir asmenų delegavimo į Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės  valdybą“ 2 punktą.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

Į pradžią