Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-104 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBĄ

  

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL  ASMENŲ DELEGAVIMO Į VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBĄ

 

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-104

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio 13 d. potvarkį Nr. B-MP-65 „Dėl kandidatūrų teikimo į Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybą“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos plėtros būdu, atrankos taisyklių 12.4.3 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.      Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui deleguoti į Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybą:

            1.1. Vitą Gavėną, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių;

            1.2. Ramūną Puodžiūną, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narį;

            1.3. Arvydą Šlivinską, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narį.  

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1163 „Dėl asmenų delegavimo į Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybą“ 1 punktą.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

Į pradžią