Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-108 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1188 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1188 „DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-108

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio 14 d. potvarkį Nr. B-MP-69 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės privatizavimo komisijos pirmininko kandidatūros teikimo“ ir į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos opozicijos frakcijos 2019 m. birželio 17 d. raštą „Dėl delegavimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

P a k e i s t i Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1188 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos privatizavimo komisijos sudarymo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės privatizavimo komisiją:

1.1. Lina Mureikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė;

1.2. Gytis Lukoševičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

1.3. Mantas Balčiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

1.4. Saulius Vabalas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

1.5. Gedeminas Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

1.6. Vilma Kolpakovienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;

1.7. Algimantas Simanynas, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

Į pradžią