Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-111 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-111

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkto 2.1.12 papunkčiu, Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1209 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2019 m. birželio 10 d. prašymą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupei pagal panaudos sutartį 10 metų laikotarpiui Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – patalpą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. 39/257, plane pažymėtą III-92, perduodamos patalpos bendras plotas – 8,40 kv. metro, esančią administraciniame pastate, registro numeris – 70/44461, pažymėjimas plane – 1B3/p, unikalus – 3993-0001-4019, adresu: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės įstatuose numatytai veiklai (išskyrus ūkinę ir komercinę veiklą) vykdyti.

2. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių sudaryti ir pasirašyti su Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupe šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Algirdas Neiberka

______________

 

 

Į pradžią