Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-112 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILKAVIŠKIO RAJONO VARTŲ KAIMO BENDRUOMENEI

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILKAVIŠKIO RAJONO VARTŲ KAIMO BENDRUOMENEI

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-112

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkto 2.1.12 papunkčiu, Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1209 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenės 2019 m. gegužės 31 d. raštą Nr. S-05-31 „Dėl turto panaudos sutarties pratęsimo“ ir į Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 m. birželio 12 d. sutikimą Nr. R-3-177, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenei pagal panaudos sutartį 10 metų laikotarpiui Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį Vilkaviškio r. sav., Bartninkų sen., Vartų k., Beržų g. 23, Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenės įstatuose numatytai veiklai (išskyrus ūkinę ir komercinę veiklą) vykdyti:

1.1. pastatą – mokyklą, registro numeris – 44/648034, unikalus daikto numeris – 4400-0956-2121, pažymėjimas plane – 1C1/(ž)p, bendras plotas – 114,32 kv. metro, inventorinis numeris – 0122355, įsigijimo vertė – 1876,74 Eur, likutinė vertė 2019 m. gegužės 31 d. – 1744,18 Eur;

1.2. pastatą – sandėlį, registro numeris – 44/648034, unikalus daikto numeris – 4400-0956-2208, pažymėjimas plane – 2F1/p, bendras plotas – 62,44 kv. metro, inventorinis numeris – 0122356, įsigijimo vertė – 182,75 Eur, likutinė vertė 2019 m. gegužės 31 d. – 169,99 Eur;

1.3. kiemo aikštelę, registro numeris – 44/648034, unikalus daikto numeris – 4400-0956-2243, inventorinis numeris – 0132741, įsigijimo vertė – 1,16 Eur, likutinė vertė 2019 m. gegužės 31 d. – 1,16 Eur.

2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)


 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Algirdas Neiberka

______________

 

 

Į pradžią