Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-116 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS VIETOVĖS PAVADINIMO KEITIMUI

  

 

vilk_herb

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

Dėl pritarimo vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės pavadinimo keitimui

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-116

Vilkaviškis

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsniu, Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“, IV skyriumi, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XV1 skyriumi ir įvertinusi Vilkaviškio rajono savivaldybės Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijos 2019 m. birželio 12 d. posėdžio nutartį, Vilkaviškio rajono  savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Pritarti Vilkaviškio rajono savivaldybės Bartninkų seniūnijos Margų kaimo pavadinimo keitimui į Alksninės kaimo pavadinimą.

2.    Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės Bartninkų seniūnijos Margų kaimo pavadinimą į Alksninės kaimo pavadinimą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 


Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 


 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią