Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-118 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO

                                                                                                 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO  

 

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-118

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsniu, Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-23 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, I skyriaus 2 dalimi ir IV skyriaus 10 dalimi, atsižvelgdama į jaunimo atstovų į Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimų balsų skaičiavimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d. protokolą Nr. 1 ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 13 d. raštą Nr. SD-1318 „Dėl atstovų delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti šios sudėties Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui:

Eglė Budrytė–Vilbikė, Asociacijos Vilkaviškio „Gražinos“ draugovė vadė (jaunimo deleguota atstovė),

Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja,

Greta Gelgotaitė, VšĮ „Jaunimo ambasadoriai“ direktorė (jaunimo deleguota atstovė),

Vilija Jakubauskė, Savivaldybės tarybos narė;

Joris Juškauskas, nepriklausomas kandidatas (jaunimo deleguotas atstovas),

Ernestas Kolpakovas, Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos narys (jaunimo deleguotas atstovas),

Ramūnas Puodžiūnas, Savivaldybės tarybos narys;

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,

Elena Savickienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė,

Alanas Šitkauskas, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos mokinių prezidentas (jaunimo deleguotas atstovas).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. B-TS-700 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ su vėlesniais pakeitimais.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

 

______________

 

 

Į pradžią