Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-174 2019-08-23
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO PARAIŠKOS TEIKIMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO

  

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL PRITARIMO PARAIŠKOS TEIKIMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO

 

2019 m. rugpjūčio 23  d. Nr. B-TS-174

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-524 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-986 nauja redakcija), 5, 11.7 punktais ir atsižvelgdama į Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos 2019-08-09 prašymą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti, kad Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija (įstaigos kodas 191297879) teiktų paraišką Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios liekanų (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 28190),  Vilkaviškio r. sav., Bartninkų sen., Bartninkų mstl., J. Basanavičiaus g. 59, avarinės būklės pašalinimui ir konservavimui pagal Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašą.

2.  Skirti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 20 proc. visos darbų vertės Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios liekanų (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 28190) avarinės būklės pašalinimo ir konservavimo darbams atlikti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

Į pradžią