Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-178 2019-08-23
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. B-TS-34 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO" 1.2, 1.3 IR 1.4 PAPUNKČIŲ PAKEITIMO

  

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

Dėl vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. B-TS-34 „DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ 1.2, 1.3 ir 1.4 PAPUNKČIŲ pakeitimo

 

2019 m.   rugpjūčio 23 d. Nr. B-TS-178

Vilkaviškis

 


            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Vilkaviškio  rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-34 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir komitetų sudėties patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas):

1. pakeisti Sprendimo 1.2 papunktį – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitete vietoj „Mavliuda Malibajeva“ įrašant „Mavliuda Štrupkienė“ ir visą papunktį išdėstyti taip:

1.2. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų iš 4 narių:

            Jūratė Drunienė;

            Edita Gaubienė;

            Gedeminas Gudaitis;

Mavliuda Štrupkienė.

2. pakeisti Sprendimo 1.3 papunktį įrašant į Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narius Nijolę Liaudinskienę ir jį išdėstyti taip:

            „1.3. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo iš 6 narių:

            Žilvinas Gelgota;

            Vilija Jakubauskė;

            Stanislovas Lopeta;

            Bernardas Marčiukonis;

            Ramūnas Puodžiūnas.;

            Nijolė Liaudinskienė.“

3. pakeisti Sprendimo 1.4 papunktį išbraukiant iš Plėtros ir ūkio vystymo komiteto narių sąrašo Kazį Kiaulakį ir jį išdėstyti taip:

„1.4. Plėtros ir ūkio vystymo iš 6 narių:

            Mantas Balčiūnas;

            Kęstas Kružinauskas;

            Saulytis Kurtinaitis;

            Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė;

            Saulius Vabalas;

Antanas Žilinskas.“

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

Į pradžią