Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-181 2019-08-23
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-194 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-194 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 23 d. Nr. B-TS-181

Vilkaviškis


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi ir 33 straipsnio 2 dalimi bei 3 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2019 m. liepos 26 d. potvarkiu Nr. B-MP-80 „Dėl visuomenės atstovų kandidatūrų teikimo į viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-194 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą:

Vilija Ramanauskienė, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo paskirta atstovė;

Rita Košubienė, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo paskirta atstovė;

Daiva Černiuvienė, Savivaldybės tarybos narė;

Vidutė Petrauskienė, visuomenės atstovė;

Romualdas Katilius, viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas“.

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28  d. sprendimo Nr. B-TS-125 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-194 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės  sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

                                                                                                                                                                

Į pradžią