Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-186 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019-2020 MOKSLO METAIS

                                                                                                                            

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019-2020 MOKSLO METAIS

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-186

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo  9 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų raštus, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2019 m. gruodžio 20 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-265 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-96 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ 1 punktą.

3. Įpareigoti švietimo įstaigų vadovus patvirtinti įstaigos etatų sąrašą pagal šio sprendimo 1 punktu patvirtintą didžiausią leistiną etatų skaičių, neviršijant metams darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d.

sprendimu Nr. B-TS-186

 

DIDŽIAUSIAS LEISTINAS ETATŲ SKAIČIUS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS

 

 

Neteko galios.

2019 m. gruodžio 20 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-265 redakcija

 

Į pradžią