Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-189 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

vilk_herb

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2019 m. rugsėjo 27   d. Nr. B-TS-189

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 15 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1227 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą pagal priedą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma) įgyvendinti ir vykdyti.

2. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka      

______________


Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27  d. sprendimo Nr. B-TS-189      priedas

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUODAMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR  DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Adresas

Unikalus Nr.

Inventorinis Nr.

Įsigijimo vertė, Eur

Likutinė vertė 2019-07-01, Eur

1.                  

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-301

4400-5223-1355:7725

0120377-6/1

6627,87

6276,10

2.                  

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-302

4400-5223-1366:7726

0120377-6/2

6653,60

6300,60

3.                  

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-303

4400-5223-1377:7727

0120377-6/3

12954,11

12266,86

4.                  

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-304

4400-5223-1388:7728

0120377-6/4

12849,31

12167,62

5.                  

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-305

4400-5223-1399:7729

0120377-6/5

16245,98

15384,08

6.                  

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-306

4400-5223-1311:7721

0120377-6/6

16154,00

15296,99

7.                  

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-307

4400-5223-1322:7722

0120377-6/7

6486,25

6142,15

8.                  

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-308

4400-5223-1333:7723

0120377-6/8

6427,40

6086,42

9.                  

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-309

4400-5223-1344:7724

0120377-6/6

13507,66

12791,06

10.              

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-401

4400-5223-1444:7734

0120377-7/1

6695,44

6340,20

11.              

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-402

4400-5223-1455:7734

0120377-7/2

6654,71

6301,64

12.              

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-403

4400-5223-1466:7736

0120377-7/3

12974,46

12286,11

13.              

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-404

4400-5223-1477:7737

0120377-7/4

12915,23

12230,03

14.              

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-405

4400-5223-1488:7738

0120377-7/5

13078,08

12384,26

15.              

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-406

4400-5223-1400:7730

0120377-7/6

19314,58

18289,89

16.              

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-407

4400-5223-1411:7731

0120377-7/7

6514,08

6168,47

17.              

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-408

4400-5223-1422:7732

0120377-7/8

6465,96

6122,89

18.              

Butas

Vilkaviškio m., S. Nėries g. 42-409

4400-5223-1433:7733

0120377-7/9

13627,71

12904,70

19.              

Butas

Kybartų m., Darvino g. 34-37

3998-6002-4017:0036

0122482

4800

4800

_______________

Į pradžią