Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-192 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠAJAME AUKCIONE

 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VIEŠAJAME AUKCIONE

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-192

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. B-ĮV-828 „Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Parduoti nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį šiuo metu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą, pripažintą nereikalingu nekilnojamąjį turtą – butą, inventorinis Nr. 0122398, unikalus Nr. – 4400-0613-5248:1561, bendras plotas – 46,90 kv. metro, įsigijimo vertė – 1854,00 Eur, likutinė vertė 2019 m. rugpjūčio 1 d. – 1784,70 Eur, su ½ bendro naudojimo patalpos a-1, esantį Rambyno g. 6-1, Kybartai, Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

Į pradžią