Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-193 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMU NR. B-TS-1210, PAKEITIMO

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMU NR. B-TS-1210, PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-193

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi, Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Papildyti Viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“, 43 punktu ir jį išdėstyti taip:

 

43.

Patalpa – butas su ½ bendro naudojimo patalpa       a-1,  unikalus Nr. – 4400-0613-5248:1561, statybos pabaigos metai – 1925 m., bendras plotas – 46,90 kv. metro.

Rambyno g. 6-1, Kybartai, Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.

1784,70

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

Į pradžią