Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-195 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-195

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2019 m. rugsėjo 10 d. potvarkį Nr. B-MP-104 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Bernardo Marčiukonio delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės investicijų priežiūros komisiją“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. raštą Nr. (13)(2.18) SD-V-36 „Dėl delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės investicijų priežiūros komisiją“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

              1. Pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B-TS-678 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės investicijų priežiūros komisijos sudarymo“ 1 ir 2 punktus ir juos išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Šilumos tiekėjo pateiktų investicijų planų nagrinėjimui ir išvadų pateikimui iš 10 narių šios sudėties Vilkaviškio rajono savivaldybės investicijų priežiūros komisiją:

Bernardas Marčiukonis, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas;

Valdas Kamaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Edgaras Balšaitis, uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius;

Valentinas Gražulis, uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorius;

Vilija Tautvydienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja;

Vilma Kolpakovienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;

Darius Bunikis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas);

Lina Bakienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;

Simas Šlekys, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas;

Valdimaras Bakutis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas.

              2. Paskirti:

              2.1. Komisijos pirmininku Bernardą Marčiukonį, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotoją;

              2.2. Komisijos pirmininko pavaduotoja Vilmą Kolpakovienę, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėją;

              2.3. Komisijos sekretore Liną Bakienę, Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. B-TS-1084 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės investicijų priežiūros komisijos sudėties pakeitimo“.

              Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią