Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-201 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO PROJEKTO "KULTŪRINIS IR GAMTINIS RUCIANE-NIDA IR VILKAVIŠKIO KRAŠTO PAVELDAS - LENKIJOS IR LIETUVOS TURISTŲ VARTAI" RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

  

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KULTŪRINIS IR GAMTINIS RUCIANE-NIDA IR VILKAVIŠKIO KRAŠTO PAVELDAS – LENKIJOS IR LIETUVOS TURISTŲ VARTAI“  RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

2019 m. rugsėjo 27  d. Nr. B-TS-201

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28, 29, 38 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 50 straipsnio 3 dalimi, Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos vadovu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija ir Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus (biudžetinė įstaiga, kodas 300001094) dalyvautų partnerio teisėmis ir įgyvendintų projektą „Kultūrinis ir gamtinis Ruciane-Nida ir Vilkaviškio krašto paveldas – Lenkijos ir Lietuvos turistų vartai“ pagal INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – Projektas).

2. Numatyti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus Projekto dalims reikalingą ne mažesnį kaip 15 procentų visų tinkamų išlaidų dalinį finansavimą ir  padengti tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia Projektui skiriamo finansavimo lėšos, bei apmokėti netinkamas, tačiau Projekto įgyvendinimui būtinas, išlaidas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Projekto dalimi susijusius dokumentus.

4. Skirti Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus direktorių atsakingą už Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus projekto veiklų įgyvendinimą.

5. Įtraukti projektą „Kultūrinis ir gamtinis Ruciane-Nida ir Vilkaviškio krašto paveldas – Lenkijos ir Lietuvos turistų vartai“ į Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

Į pradžią