Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-213 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PAVEDIMŲ

                            

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL PAVEDIMŲ

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-213

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės Maitinimo organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. rugpjūčio 23 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu B-TS-135, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.           Pavesti Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos direktoriui organizuoti ir vykdyti maitinimą Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniams.

2.           Pavesti Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos direktoriui organizuoti ir vykdyti maitinimą  Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokiniams.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią