Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-216 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-216

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiais galios:

1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-505 „Dėl Vilkaviškio rajono šeimų tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ 1 punktą su visais vėlesniais pakeitimais;

2.    Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-553 „Dėl Vilkaviškio rajono šeimų tarybos sudėties patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus su visais vėlesniais pakeitimais.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią